SETA > Eğitim ve Sosyal Politikalar |
Rapor Yoksulluk Döngüsünden Çıkış Şartlı Eğitim Yardımı

Rapor: Yoksulluk Döngüsünden Çıkış | Şartlı Eğitim Yardımı

Bu rapor 2003’ten bugüne uygulanan “Şartlı Eğitim Yardımı”nı incelemektedir.

Paylaş
Dosyayı İndir

Bu rapor 2003’ten bugüne uygulanan “Şartlı Eğitim Yardımı”nı incelemektedir. 2001 ekonomik krizinden sonra Dünya Bankası finansmanıyla başlayan programın eğitim boyutunda yoksul ailelere çocuklarını okula kaydetme ve okul devamlılığı şartlarına göre nakdi yardım yapılmaktadır. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sorumluluğunda uygulanan Şartlı Eğitim Yardımı Milli Eğitim Bakanlığının paydaş olduğu eğitim ve sosyal politikaların kesişim noktasındaki bir uygulamadır. Sosyoekonomik özellikleri bakımından kırılgan olan kesimin eğitime erişimini amaçlayan ve eğitimde fırsat eşitliğini hedefleyen programda niceliksel olarak ciddi başarı elde edilmiştir. Eğitime erişim oranları ve ayrılan kaynak miktarı programın nicel başarısını ortaya koyarken yoksul öğrencilerin eğitim sürecinde kalma süresi ve eğitimden istihdama geçiş durumları programın etkinliğini göstermesi bakımından izlenmesi gereken diğer göstergelerdir.

Raporda ayrıca başta ABD’nin New York ve San Diego şehirleriyle Brezilya ve Endonezya olmak üzere farklı ülkelerdeki benzer uygulamalar ele alınmaktadır. Son olarak bu alanla ilgili politika önerilerine yer verilmektedir..