“Öğretmen Gelişim Modeli: Öğretmen Performansı Üzerine Değerlendirme” ||

|
SETA Eğitim ve Sosyal Politikalar Direktörlüğü’nün yayımladığı, Duygu Gür Erdoğan ve Mehmet Barış Horzum tarafından …
  • Eğitim bir daire şeklinde işlemektedir. Öğretmen, okul yöneticileri MEB yönetimi, öğretmen yetiştiren fakülteler ve ders kitaplarıyla diğer kaynakları da içeren şekilde müfredat bu dairenin asli unsurlarıdır. Her bir unsurdaki olumlu veya olumsuz değişiklik zaman içerisinde tüm eğitim dairesine nüfuz etmektedir. Her bir öğrenciye dokunan daha mükemmel eğitim politikalarının geliştirilebilmesi için her bir unsurun ölçülmesi gayet doğaldır.