Değişimin Hızı ve Kapsayıcı Eğitim (II)

|
Değişimin hızının; birey, aile, toplum, siyasal ve sosyal yapı gibi açılarından farklılık ve çeşitlilikler oluşturduğunu …
  • 17. yüzyıldan itibaren 19. yüzyıla gelinceye kadar en temel sorun bilim ve teknolojinin lokomotifliğindeki 'değişimi' anlamak, sosyal ve siyasal bir düzen inşa edebilmekti. Sanayileşme ve şehirleşme küre üzerinde gözüken en önemli unsurlardı. Bu süreç Batılı devletlerin hegemonyasında gerçekleştiği için "hegemonyanın ideolojisi" onlar tarafından tanımlandı ve siyasal düzenin kazananı onlar oldu. Bu yüzyılların değişim hikayesi ve toplumların dönüşümü felsefe ve sosyal bilimler tarafından uzunca bir zamandır anlatılıyor.