Ölümcül İdeolojilerin En Kötüsü Avrupa’da Yeşerdi

|
Fransa’da 5,7 milyon Müslüman yaşıyor. Bu da nüfusunun yaklaşık yüzde 8,8’ine tekabül ediyor. Müslümanların çoğunluğu …

Bu Konuda Daha Fazla :

  • Faşizm tehlikesi artık Avrupa için uzak olan bir tehdit olmaktan çıkarak somut bir tehdit haline gelmiştir. Her ne kadar faşist hareketler Müslüman düşmanlığını merkeze alsalar da esasen Avrupa'nın çok kültürlülüğünü hedef almaktadırlar.

  • Tetiği çeken Müslüman ise terör ve nefret suçu bağlamında değerlendirmek farz olurken, Müslüman'ın hayatını kaybetmesi hele de tetiği çekenin beyaz bir Batılı olması saldırının yalnız kurt veya psikolojik sorunlar bağlamında değerlendirilmesine sebep oluyor.

  • Enes Bayraklı, Batı medyasında Müslümanlarla ile ilgili haberlerde selektif bir okuma tarzının takip edildiğini belirtti.

  • Kendi tarihsel bağlamı içinde değerlendirildiğinde faşizm, modern, Batılı ve laik bir ideoloji. Bu yönüyle bir "sapma" değil. Sıkışmış Avrupa'nın içinden türemiş, kitlelere ümit olmuş bir "kurtuluş reçetesi".

  • Avrupalı siyasetçilerin Müslümanların entegrasyonundan bahsederken daha çok asimilasyonu kastettikleri, Müslümanların 'entegre' olması için çizdikleri yol haritalarında, koştukları şartlarda kendini ele veriyor.