Ümit Tetik

Araştırma Asistanı, Güvenlik Araştırmaları, Ankara
Sakarya Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler bölümünde lisansını tamamladı. Ayrıca Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden çift anadal yaptı. Anadolu Üniversitesi AÖF bünyesinde Adalet okudu ve halen Sosyoloji eğitimi almaktadır. TOBB Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Güvenlik Çalışmaları bölümünde yüksek lisansına devam etmektedir. West Bohemia Üniversitesinde yaklaşık 3 ay Staj yaptı. Arnavutluk'ta Avrupa Birliği ile alakalı bir uygulama programına katıldı. 2016 Güz döneminde TOBB ETU bünyesinde asistanlık görevi yaptı. İlgilendiği konuların başında; ayaklanma, terörizm ve devlet dışı silahlı aktörler gelmektedir. SETA Güvenlik Araştırmaları Direktörlüğü’nde araştırma asistanı olarak görev yapmaktadır.

Direktörlük

  • Belçika, PYD/PKK terörüne ayrıcalık tanıyan kararlar almaya devam ediyor. Son olarak Belçika Yargıtayı, terör örgütünün ülkede "rahatça" hareket edebilmesine imkan sağlayan skandal bir karara imza attı.
  • Türkiye Çoklu Öncelik Stratejisi kapsamında çok yönlü terörle mücadele modelini benimseyerek, terör örgütlerinin silahlı unsurlarına, teritoryal iddialarına, finans ve insan kaynaklarına yönelik “kesintisiz operasyon” yaklaşımıyla hareket ediyor.
  • Türkiye ve ABD, Suriye’nin kuzeydoğusu için uzun dönemli amaç ve beklentileri dahilinde farklı jeo-politik seviyelerde davranış modelleri geliştirmektedir. Türkiye, daha çok kendi güvenliği ve ‘mikro-bölgesel’ çıkarlarına yönelik strateji geliştirirken ABD Ortadoğu politikalarını ve küresel rekabet kaygılarını ön plana çıkartmaktadır.
  • Türkiye’nin amacı, ‘İstikrarın Tesisi’ girişimleri ile bölgede şiddeti tekrar ortaya çıkaracak ve düzeni bozacak her türlü gerilimi asgari düzeye indirmektir.
  • ABD Dışişleri Bakanlığı Terörle Mücadele Bürosu’nun yıllık olarak çıkardığı ülke terörizm raporlarının sonuncusu geçtiğimiz haftalarda yayınlandı.
  • Belçika, PYD/PKK terörüne ayrıcalık tanıyan kararlar almaya devam ediyor. Son olarak Belçika Yargıtayı, terör örgütünün ülkede "rahatça" hareket edebilmesine imkan sağlayan skandal bir karara imza attı.
  • Türkiye Çoklu Öncelik Stratejisi kapsamında çok yönlü terörle mücadele modelini benimseyerek, terör örgütlerinin silahlı unsurlarına, teritoryal iddialarına, finans ve insan kaynaklarına yönelik “kesintisiz operasyon” yaklaşımıyla hareket ediyor.
  • Türkiye ve ABD, Suriye’nin kuzeydoğusu için uzun dönemli amaç ve beklentileri dahilinde farklı jeo-politik seviyelerde davranış modelleri geliştirmektedir. Türkiye, daha çok kendi güvenliği ve ‘mikro-bölgesel’ çıkarlarına yönelik strateji geliştirirken ABD Ortadoğu politikalarını ve küresel rekabet kaygılarını ön plana çıkartmaktadır.
  • Türkiye’nin amacı, ‘İstikrarın Tesisi’ girişimleri ile bölgede şiddeti tekrar ortaya çıkaracak ve düzeni bozacak her türlü gerilimi asgari düzeye indirmektir.
  • ABD Dışişleri Bakanlığı Terörle Mücadele Bürosu’nun yıllık olarak çıkardığı ülke terörizm raporlarının sonuncusu geçtiğimiz haftalarda yayınlandı.