• Kendi cemaatlerinin hakikatini mutlak kabul eden şebekelerin sosyal ağlarda farklı olana tahammüllerinin asgari seviyelerde seyretmesi, demokratik olduğu iddia edilen bu alanların gerçekte ne denli dışlayıcı olduğunu göstermektedir. Kutuplaşma söylemi içerisinde anlamlı bir yere oturan bu sosyolojik görünüm aslında Türkiye’nin bugüne kadar tek kutuplu bir sosyal yapı arz ettiğini de ortaya koymaktadır.
  • ABD, bu dayatma siyasetini sadece Türkiye’ye karşı izlemiyor. Kendi halkının çıkarlarını Amerikan çıkarlarına tercih eden her ülke aynı dayatma siyasetine maruz kalıyor.
  • Bundan önceki son birkaç seçimde muhalefet partileri, seçim güvenliği üzerinden sıkça manipülasyonlara başvurdular. Seçimlerin sonuçları ile ilgili şüphe oluşturucu söylemleri kampanyalarının odağına yerleştirdiler. Bunu sistematik hâle getirdiler.

Bu Konuda Daha Fazla