Zeynep Arkan

Selçuk Üniversitesi Arap Dili ve Edebiyatından mezun olmasının ardından Malezya Uluslararası İslam Üniversitesi İlahiyat Fakültesini yan dal olarak tamamladı. Yüksek Lisans çalışmasını Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Arap Dili ve Edebiyatı bölümünde "Arapça Öğretim Yöntem ve Teknikleri" üzerine yaptı. Dünyada yaygın bir kullanımı olan "Teallem" adlı Arapça Öğretim setini tüm yönleriyle inceledi. Halen Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Arap Dili Eğitimi Ana Bilim dalında doktora yapmaktadır. Genelde dil edinimi, yabancı dil öğretim yöntem ve teknikleri, yabancı dil öğretmenlerinin yetiştirilmesi, özelde Arapça Öğretiminde metot ve teknikler gibi konularla ilgilenmekte ve "Arapça öğretmenlerinin yetiştirilmesi ve geliştirilmesi" alanında tez çalışması yapmaktadır.