Şuayıp Birinci

Şuayıp Birinci

Yazar hakkında herhangi bir açıklama bulunmamaktadır.

  • Bu raporda; dünyadaki sağlıkta dijitalleşme, biyoteknoloji ve aşı uygulamaları, ilaç ve tıbbi cihaz sektörleri hakkında gerekli bilgi altyapısı inşası amaçlanmıştır. MTH kapsamında ülkemizde geliştirilen sağlıkta dijitalleşme, tıbbi cihaz ve ilaç sektörleri diğer ülkeler ile kıyaslanarak değerlendirilmiş; ülkemizin sağlık alanındaki güçlü yanları ile gelişmeye açık noktaları irdelenerek gelecek üzerine çıkarımlarda bulunulmuştur.
  • Bu raporda; dünyadaki sağlıkta dijitalleşme, biyoteknoloji ve aşı uygulamaları, ilaç ve tıbbi cihaz sektörleri hakkında gerekli bilgi altyapısı inşası amaçlanmıştır. MTH kapsamında ülkemizde geliştirilen sağlıkta dijitalleşme, tıbbi cihaz ve ilaç sektörleri diğer ülkeler ile kıyaslanarak değerlendirilmiş; ülkemizin sağlık alanındaki güçlü yanları ile gelişmeye açık noktaları irdelenerek gelecek üzerine çıkarımlarda bulunulmuştur.