Enflasyon Görünümü ve Faizin Olası Rotası

Merkez Bankası Başkanı, politika faizinin enflasyonun üzerinde belirleneceğini yineledi. 2021 sonuna kadar politika faizinin kademeli olarak, yüzde 19’dan 15’e inme ihtimalinin oluşabileceğini söyleyebiliriz

Devamı
Enflasyon Görünümü ve Faizin Olası Rotası
Para Politikasında Sadeleşme Dönemi

Para Politikasında Sadeleşme Dönemi

Merkez Bankası, yeni başkan Ağbal yönetimindeki ilk Para Politikası Kurulu’nda tam anlamıyla bir sadeleşme adımı attı. En az sadeleşme kadar önemli olan bir başka politika adımı sözlü yönlendirme cephesinden geldi

Devamı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamaları enflasyon ve cari açığı kalıcı olarak düşürmek için daha sıkı bir mücadeleye girişileceğini gösteriyor. Bu nedenle gerekirse acı reçete de uygulanacak

Uzunca bir süredir negatif faiz politikası uyguluyan AB ve Japonya’nın ardından ABD de bu politikayı gündemine aldı. Ancak koronavirüs krizinin çözümü negatif faizde değil. Aksine bu sistem, kredi dengelerini bozup büyümeyi olumsuz etkiliyor

Faizler inip BDDK düzenleme yapsa da bazı bankalar reel sektörü fonlamada gönülsüz davranıyor. TCMB’nin şirketlere daha kolay dokunabileceği alternatif para politikası araçlarını geliştirmeye ihtiyacı var

Ahmet Necdet Sezer'in cumhurbaşkanlığı döneminde..

Cumhurbaşkanlığı Sisteminin Ekonomiyle İlişkisi Nedir?

Bir ülkenin sosyal ve kültürel kodları siyasi istikrarı sağlamada ve öngörülebilir politikaları sunmada hangi sistemi daha başarılı kılıyorsa, o sistem ülkenin ekonomik gelişmesi açısından faydalıdır.

Devamı
Cumhurbaşkanlığı Sisteminin Ekonomiyle İlişkisi Nedir

Siyaset ve Millet Gibi Ekonomi de Darbeye Direndi

Kısa vadede uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları ve sıcak parayı kontrol eden uluslararası aktörlerden Türkiye’nin kredibilitesi ve yatırımların güvenliği ile ilgili tepkisel tavırlar beklenebilirse de orta ve uzun vadede yapısal reform gündemine dönülmesi ile hem doğrudan yatırımların hem de portföy yatırımlarının artacağını öngörüyoruz.

Devamı

Türkiye, maalesef ekonomi yönetiminin ve Merkez Bankası benzeri özerk kuruluşların, kendi faaliyet alanlarını, ülkenin genel gündeminden soyutlayarak çalıştığı bir anlayışı geçmişte tecrübe etti.

Başkanlığa Murat Çetinkaya'nın atanması, bankanın içeriden atama ve kurumsal devamlılık geleneğini sürdüren bir adım olduğu için piyasalar tarafından olumlu karşılandı.

Helikopter para, maliye politikasının para yaratarak finanse edilmesi anlamına gelen farklı bir formül. Bu noktada önemli detaylardan biri ise, para stokundaki artışın bu formülde kalıcı olması…

Hatice Karahan, 2016 yılı 2. Enflasyon raporu üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Başkanlığa Murat Çetinkaya'nın atanması, bankanın içeriden atama ve kurumsal devamlılık geleneğini sürdüren bir adım olduğu için piyasalar tarafından olumlu karşılandı.

Bu yeni dönemde Türkiye'de politika yapıcıların, akademisyenlerin ve iş dünyası temsilcilerinin Merkez Bankası için alternatif hedeflerin neler olabileceğini tartışmaları gerekmektedir.

Merkez Bankası yönetimi gibi hayati bir mevzunun, yanlış hesaplar, ezberler veya çatışmalarla yolunu kaybedip yanlış istikamete yönelmemesi gerekiyor.

Türkiye, Ali Mazrui'nin ifade ettiği şekliyle modern Afrika'yı etkileyen "yerel, İslami ve Batılı kodlar"ı veri kabul ederek bu coğrafyada etkili olmak istiyor.

Küresel ekonomideki dengesizlikler yapısal derinlik kazanma yolunda hızla ilerliyor. Cari açıklar, sermaye hareketleri, enflasyon sıkıntıları ve gelir dağılımı eşitsizlikleri en başta gelen sıkıntılardan. Amerika küresel tasarrufları kontrol etmeye devam ediyor. Dünya genelindeki net tasarruf akışının üçte ikisi Amerika’ya yönelmiş durumda. Japonya ve Almanya gibi ülkeler Amerika’nın ithal ettiği kapitalin yarısına denk gelen kapitali ihraç etmeye devam ediyorlar. Amerika geriye kalan kapital akışını ise orta ölçekli ülkelerden karşılıyor. Petrol üreticisi ülkeler bu pastada büyük bir yer tutmuyor, Çin hatta düşük gelirli ülkelerden Hindistan, Endonezya ve Nijerya da paylarına,

Ortodoks iktisadî teorinin kendisini ahlaktan ayıralı hayli zaman oldu. İktisat ve ahlaktan bahsettiğimizde akla üç şey gelir. Pozitif iktisat, normatif iktisat ayrımı; akılcılık ve son olarak da iktisatta ahlakın yeri. Bu temel tartışmaları irdelemek için zaruri olan sualler ise; “İktisat ve ahlak (normatif yargılar) ne ölçüde birbirinden ayrılır?” ve “ahlakın bu ilişkideki yeri nedir?”.  

Yüksek faiz- düşük kur filmi daha önce bu ülkede izlenmiş ve bu politikanın en önemli sonucu olan yüksek cari açık, düşük ekonomik büyüme ile telafi edilmiştir. Bu da GSYH'nın düşük seviyelerde gerçekleşmesine neden olmuştur.

Sadık Ünay, TMSF tarafından Bank Asya'ya el konulmasının ülke menfaati açısından doğru olduğunu belirtti.

Hatice Karahan, brifingin en önemli detayının “mevcut istikrar ve güven ortamının korunması” maddesi olduğuna dikkat çekti.