Balkanlaşmanın Sona Ermesi Bölgesel İşbirliğine Bağlı

|
Bölgedeki huzursuzlukların son bulması için bölge halklarını birbirine bağlayan tarihi, kültürel ve ekonomik bağların güçlü bir şekilde yeniden tesisi gerekiyor.