Eleştirinin Sefaleti

|
Sanatçı “eleştirel olmak zorunda”ymış. Doğası gereği “muhalif olmak zorunda”ymış. Zorunluluk mudur değil midir ayrı bir tartışmanın konusu …