Panel: Türkiye’de Gençlik ve Radikalleşme


 • Tarih : 26/04/2019
 • Saat : 11:00 : 13:00
 • Yer : SETA İstanbul
 • Bitiş  : 26/04/2019
 • Adres : Defterdar Mah. Savaklar Caddesi. No:41-43

 • Moderatör : Hüseyin Alptekin – SETA
 • Konuşmacılar :Hilmi Demir – TEPAV  

  İpek Coşkun – Milli Eğitim Bakanlığı 

  Talha Köse- SETA

“Türkiye’de Gençlik ve Radikalleşme” paneli, eğitim, güvenlik, dış politika ve siyaset alanlarının kesişim alanındaki önemli bir sorun olan radikalleşmeye odaklanmaktadır. Bütün dünyada olduğu gibi, radikalleşme ve terör Türkiye açısından da önemli bir konu olma niteliğindedir. Türkiye’de üniversitelerin mevcut yapısı öğrencilerin radikalleşmesinde ne gibi bir role sahiptir? Radikalleşme süreçlerinde kişisel özellikler ve aile arka planlarının etkisi nedir? Bölgesel ve küresel gerilim ve siyasal eğilimler Türkiye’de radikalleşmede ne ölçüde rol oynamıştır? Bu yönde önleyici hangi tedbirler alınmalıdır? 

Yukarıdaki sorulara cevap arayacağımız ve Türkiye’de Üniversiteler ve Radikalleşme (SETA, 2019) kitabımızın tanıtımını yapacağımız panelimizi teşriflerinizi bekleriz.