Panel: Dönüm Noktasındaki Balkanlar


 • Tarih : 24/10/2019
 • Saat : 14:00 : 16:00
 • Yer : SETA Ankara
 • Bitiş  : 24/10/2019
 • Adres : Nenehatun Cd. No:66 GOP/Çankaya/Ankara

 • Moderatör : Mehmet Uğur Ekinci, SETA
 • Konuşmacılar : 

  Sabrina Ramet, Norveç Bilim ve Teknoloji Üniversitesi
  Isa Blumi, Stokholm Üniversitesi
  Muhidin Mulalic, Uluslararası Saraybosna Üniversitesi

Uluslararası siyasetteki çalkantılara rağmen Balkanlarda yaklaşık yirmi yıldır barış ve istikrar ortamı devam etmektedir. Ancak bu durumun uzun dönemde ne kadar sürdürülebilir olduğu hâlen belirsizliğini korumaktadır. Toplumlar ve devletler arası ilişkilerin kırılgan olduğu bölgede aktörler arasındaki karşılıklı güvenin artırılma ihtiyacı bulunmaktadır. Kosova sorunu gibi siyasi konular çözümlenmeyi beklerken bölgenin ekonomik bakımdan az gelişmişliği yolsuzluk, suç ve dış göç gibi sosyal problemlere yol açmaktadır. Bütün bu sorunlar bölge içindeki ve dışındaki revizyonist aktörler tarafından istismar edilebilir ve Balkanlardaki huzur ve istikrarı bozabilir.

Insight Turkey dergisinin Bahar 2019 sayısında güncel Balkanlar siyaseti çeşitli açılardan ele alınmıştır. 24 Ekim 2019 tarihinde SETA Ankara’da gerçekleştirilecek olan “Dönüm Noktasında Balkanlar” başlıklı panelde bu sayıya katkıda bulunan bazı yazarların katılımıyla Balkanların güncel sorunları ve geleceği tartışılacaktır. Norveç Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nde Sabrina Ramet, Stokholm Üniversitesi’nden Isa Blumi ve Uluslararası Saraybosna Üniversitesi’nden Muhidin Mulalić’in konuşmacı olarak katılacağı ve moderatörlüğünü Mehmet Uğur Ekinci’nin yapacağı bu panelimize katılımlarınızı bekliyoruz.

Panelin dili İngilizce olup Türkçe tercüme hizmeti sunulacaktır.