Almanya’da Nüfusun Yaş Gruplarına Göre Dağılımı (Milyon)