İsmet Kesen

Araştırmacı, Eğitim ve Sosyal Politikalar Araştırmaları
Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi (1994) mezunu olan Kesen, doktorasını (2006) Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü “Eğitim Yönetimi” alanında yaptı. Uzun süre özel sektörde eğitim yöneticiliği yaptıktan sonra Muş Alparslan Üniversitesi (2009) Eğitim Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak göreve başladı. Kanada Toronto Üniversitesi (2011) Ontario Eğitim Çalışmaları Enstitüsü’nde (OISE) bulundu. Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü’nde çalıştı. SETA Eğitim ve Sosyal Politikalar Direktörlüğü’nde araştırmacı olarak çalışmaktadır. Okul yönetimi; öğretmen mesleki gelişimi; algılama ve itibar yönetimi; bilgi ve eğitim felsefesi ve eleştirel düşünme çalışma alanlarıdır.

Direktörlük

  • Yeni modelin gerekçesi olarak sunulan 'öğrencileri üniversite sınavına değil, üniversiteye hazırlama' söylemi bu programın hem en güçlü hem de en kırılgan yanıdır. Eğer sistem iyi uygulanır ve yükseköğretim süreci ve giriş sistemi bu program temelinde yeniden düzenlenebilirse yani Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile eşgüdümlü çalışılabilirse üniversite sınavındaki yığılmaları engelleyebilir.