Kitap: Türkiye’nin Stratejik Silah Kapasitesi

|
Elinizdeki eser Türkiye’nin kısa ve orta vadede silahlanma stratejisine odaklanmakta ve hangi silah sistemlerine öncelik …
  • Kitapta savaşlar ve savaşlarda kullanılan araçların birbiri üzerindeki dönüştürücü etkisi incelenmektedir. Bu sadece savaşın yapılış şekli, süresi ve yarattığı tahribat bakımından farklılaşmayı değil aynı zamanda savaşın hangi aktörler tarafından ve kimler aracılığıyla yapılmasının kabul edilebilir bulunduğunun dönüşümünü de içermektedir.