Bu Konuda Daha Fazla

  • İslamofobya bugün Batı'daki Müslümanların özellikle gündelik yaşamlarında daha da görünür hale gelerek, okul, iş yeri, cami, toplu taşıma araçları ve sokakta Müslümanlara yönelik fiziki saldırılarla somut bir düşmanlık halini almıştır.

  • Batı, uluslararası sistemde sahip olduğu hakim konumunu kullanarak kimin terörist kimin özgürlük savaşçısı, neyin insan haklarına uygun, neyin uygun olmadığına kendisi karar vermekte ve bunu tüm dünyaya empoze etmektedir.

  • Birleşik Krallık'taki erken genel seçimlerde, parlamentoda çoğunluk için gereken 326 milletvekiline hiçbir parti ulaşamadı. Seçim sonrası Avrupa Komisyonu Başkanı Juncker'ın 'Breturn' açıklaması ise Brexit müzakereleri hakkında yeni gündem oluşturdu.

  • Bugün cılız bir biçimde dillendirilen yeni bir Brexit referandumunun tekrardan gündeme gelmesi hiç de yabana atılabilecek bir ihtimal değildir.

  • İncirlik meselesi, Alman siyaseti ve medyasının Gezi'den itibaren Türkiye'ye karşı adım adım inşa ettiği hasmane tutumunun bir sonucu olarak ilişkilerde ortaya çıkan derin güven bunalımının en son yansımasıdır.

Araştırma coğrafyası Avrupa olan SETA Vakfı Avrupa Araştırmaları Direktörlüğünün ana araştırma alanları başta İslamofobi ve diaspora çalışmaları olmak üzere Avrupa’daki aşırı sağ oluşumlar ile Türkiye’nin Avrupa Birliği (AB) üyeliğidir.

Direktörlük aynı zamanda başta Almanya, Fransa ve İngiltere gibi  önde gelen AB ülkelerindeki sosyo-politik gelişmeler ile bu ülkelerin dış politikaları hakkında etraflıca araştırmalar yapar. Yapılan bu araştırmalara ek olarak direktörlüğün düzenlediği spesifik konulardaki panel, rapor ve çalıştaylarda elde edilen çıktılar ülke içindeki kamuoyu ve karar alıcılara sunulmaktadır. Bunun haricinde direktörlüğün hazırlamış rapor ve analizler Birleşmiş Milletler, Avrupa Parlamentosu, AGİT gibi uluslararası kurum ve kuruluşların karar alıcıları ve kamuoylarına da sunulmakta olup muhatapların ilgili konulardaki SETA perspektifine doğrudan ulaşmaları sağlanmaktadır.