Nebi Miş

Director, Domestic Policy
Nebi Mis received his BA in International Relations in 2003, and his MA in 2005. He received his Ph.D. from Sakarya University upon completion of his doctoral thesis titled “Türkiye’de Güvenlikleştirme Siyaseti 1923-2003” in 2012. He worked as a researcher for Katholieke Universiteit Leuven in Belgium for a year during his Ph.D. Studies. His articles have appeared in Turkish Studies, Bilgi Dergisi, Akademik İncelemeler Dergisi, Ortadoğu Yıllığı, Türk Dış Politikası Yıllığı and in other periodical and non-periodical journals. His articles include “Turkey’s Role in the ‘Alliance of Civilizations’: A New Perspective in Turkish Foreign Policy?” (with Ali Balcı) Turkish Studies, Volume: 9, Number: 3, September 2008; “Güvenlikleştirme Teorisi ve Siyasal Olanın Güvenlikleştirilmesi”, Akademik İncelemeler Dergisi, Volume: 6, Number: 2, 2011; “İslamcılığın Dönüşümünü Tartışmak: İslamcılığın Dört Hali ve Muhafazakârlaşmak”, Bilgi, 24, Yaz 2012, “Kültürel Kimliklerin Güvensizliği: Avrupa Birliği ve Medeniyetler Çatışmasını Yeniden Düşünmek (with M. Yeşiltaş)”, and Küreselleşen Dünyada Avrupa Birliği , Phonex, Ankara -2008. Furthermore, he works on security politics in Turkey, democratization, Islamism, democratization in the Middle East and Syria. He is currently teaching at Political Science and Public Administration Department of Sakarya University Faculty of Economics and Administrative Sciences.

Directors