Rapor: Terörle Mücadelede İHA’ların Rolü ve Etkileri | Üst Düzey PKK’lı Terörist Liderlerin ve Operatiflerin Tasfiyesi

Bu rapor İHA’ların terörle mücadele operasyonlarının etkinliğindeki mevcut ve olası rolünü askeri ve operasyonel kullanım alanları, avantajları ve muhtemel riskler çerçevesinde değerlendirmekte; Türkiye’nin PKK terör örgütü ile mücadele deneyimini göz önünde bulundurarak operasyonel ve stratejik etkilerine önem atfetmektedir. İki farklı veri tabanının (Terörizm Analiz Platformu ve Türkiye’s Enemy Killed in Action Dataset) verilerinden istifade edilerek kaleme alınan bu raporda, terörle mücadele operasyonlarında İHA’ların, terör örgütü PKK’nın organizasyonel yapı ve komuta kademesi, nitelikli insan kaynağı ile ana materyal kaynakları ve taktiksel dönüşümü üzerindeki etkileri incelenmiştir.

İHA’lar gelişen askeri teknolojinin en gözde ürünlerinden biri olarak kullanım alanını gün geçtikçe artırmaktadır. Özellikle terörle mücadele operasyonlarında taktiksel anlamda önemli bir kuvvet çarpanı olarak öne çıkması, esnek ve çok yönlü bir kullanım imkanı sağlaması, maliyet etkin bir çözüm olması ve terör örgütleri üzerindeki psikolojik tahribatı göz önüne alındığında güvenlik güçlerinin envanterinde nitelikli bir enstrüman olarak yerini almaktadır.

İHA’lar güvenlik güçleri için terörle mücadele operasyonlarında önemli bir tamamlayıcı unsur olmuştur. Zira 2015’ten bu yana aktif olarak kullanılan bu araçlar istihbarat, keşif, gözetleme, hedef tespiti ve ofansif vuruş kabiliyetleriyle terör örgütünün tahkimat noktalarını imha etmekte, komuta kademesine yönelik operasyonlar ile üst düzey yöneticilerin tasfiyesinde kilit role sahip olmakta ve operasyonel unsurlarını hedef alarak saldırı kapasitesini minimuma indirmektedir. Böylelikle terör örgütünün stratejik ve eylemsel kapasitesinin yok edilmesinde önemli bir çarpan olarak hizmet etmektedir. Ayrıca terör unsurlarının baskılanarak şiddetin yönünün tayin edilmesi ve terör eylemlerinin Türkiye sahasından uzaklaştırılmasında da önemli bir paya sahip olmaktadır. Böylece İHA’lar terörle mücadelenin yerinde ve ileride sürdürülmesini sağlayarak ülke topraklarının güvende olmasını desteklemektedir.

Çalışmayı incelemek için burayı tıklayın.

Etiketler: