Perspektif: Türkiye’nin Yeni Yönetim Modeli ve Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı

Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde Türkiye’nin yeni yönetim modeli hangi bakış açısına dayanmaktadır? Cumhurbaşkanlığı teşkilatında ofis ve kurulların işlevleri nelerdir? Yeni yönetim modelinde bakanlıklar nasıl yapılandırılmıştır? Tasarlanan yeni yönetim modelinin başkanlık sistemlerindeki yönetim yapılarıyla benzerlikleri ve farklılıkları nelerdir?

Türkiye’de parlamenter sistemden Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçilmesi halkın iradesine dayanmayan yollarla siyaseti ve toplumu dizayn etmeye çalışan vesayetçi zihniyet ve yapıların sonlandırılmasını amaçladığı gibi yürütmede çift başlılığın ortadan kaldırılması ve yönetimde istikrar ile hızlı ve etkili bir icraatı da hedeflemektedir. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi kolektif bir organ aracılığıyla yürütme gücünün kullanılmasına son vererek doğrudan halk tarafından seçilen ve kesintisiz olarak beş yıl işbaşında duracak bir kişi tarafından yürütme gücünün kullanılmasına imkan vermektedir.

Yeni sistemde cumhurbaşkanı beş yıl boyunca güvenlikten dış politikaya, eğitimden sağlığa toplumu ilgilendiren bütün kamu politikalarını doğrudan ya da dolaylı olarak belirleyecek, uygulayacak ve uygulamaları takip edecektir. Bu politikalar çerçevesinde cumhurbaşkanından toplumun kronik sorunlarına çözüm üretmesi ve kamu hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde sunulmasını sağlayarak toplumsal talep ve ihtiyaçları karşılaması beklenmektedir. Cumhurbaşkanlığı hükumet sistemiyle birlikte ikili yürütme yapısından vazgeçilmesi, Başbakanlık kurumunun kaldırılması, Bakanlar Kurulu ve bakanlıkların yapısı, görev ve fonksiyonlarının yeniden tanımlanması, başka bir deyişle yönetim sisteminin yeniden yapılandırılması ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Çünkü Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde yürütmenin güçlü ve sağlıklı bir şekilde örgütlenmesi özellikle hızlı ve etkili icranın en temel koşullarından birini oluşturmaktadır. Nitekim Cumhurbaşkanı Erdoğan da yeni yönetim modelini tanıtırken işlevsiz ya da aynı sektörde birden çok kurumun faaliyet gösterdiği yapıların dönüştürüldüğü, makamların azaldığı, yalın, hızlı karar alan, sonuç odaklı, koordinasyon ve istişare mekanizmalarını çalıştıran bir yönetim modeli oluşturmak istediklerini açıklamıştır.

Etiketler: