SETA > > |
Yeni Nesil Şehircilik Modelleri ve Geleceğin Şehirleri

Yeni Nesil Şehircilik Modelleri ve Geleceğin Şehirleri

Bu analizde şehir yaşamında geleceğe yönelik yeni ufuklar ve şehir tasarımına yansıyan yeni kavramlardan yedek şehir, öğrenen şehir, çizgi şehir ve Wi-Fi şehir gibi şehir modelleri incelenmiş ve geleceğin şehir tasarımlarına örnek teşkil edecek çıkarımlarda bulunulmuştur.

Paylaş
Dosyayı İndir
Dijital çağ ve bu çağın toplumsal yapıda meydana getirdiği hızlı dönüşüm doğal olarak şehirlerin ve şehir sakinlerinin beklentilerinin gelişmesine ve değişmesine neden olmaktadır. Yaşamın çok yönlü gelişmesiyle ortaya çıkan yeni ihtiyaçlar, deprem ve salgın hastalıklar gibi doğal afetler günümüzde kırılgan yapıları ile şehirlerin yeniden tasarlanmasını zorunlu kılmaktadır. Çünkü uygarlık tarihiyle birlikte kurulan şehirler her dönem farklı kriz ve zorluklarla karşılaşmıştır. Şehirlerin bu krizlere cevap verebilmesi varlıklarını devam ettirebilmeleri için oldukça önemlidir. Şehirler de bu açıdan sürdürebilir ve daha yaşanabilir bir şehir dokusuna ve yapılaşmaya sahip olmak için çalışmalar gerçekleştirmektedir. Bunun için geleceğin şehirlerini kurmak adına farklı ülkelerde farklı şehir tasarımları hayata geçirilmektedir. Bu analizde şehir yaşamında geleceğe yönelik yeni ufuklar ortaya koyan yeni kavramlardan “yedek şehir”, “Wi-Fi şehir”, “öğrenen şehir” ve “çizgi şehir” gibi şehir modelleri incelenmiş ve bu şehirlerle ilgili değerlendirmeler yapılarak geleceğin şehir tasarımlarına örnek teşkil edecek çıkarımlarda bulunulmuştur. Çalışmayı incelemek için burayı tıklayın.