Yavuz Güçtürk

Yavuz Güçtürk

SETA Hukuk ve İnsan Hakları Direktörlüğü’nde araştırmacı olarak çalıştı. Lisans ve yüksek lisansını Orta Doğu Teknik Üniversitesi Tarih Bölümü’nde tamamladı. İnsan hakları alanında çeşitli sivil toplum örgütlerinde raportör ve uzman olarak çalıştı. Halen Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi Bölümü’nde doktora çalışmasına devam etmektedir.