SETA > > |
Yerel Yönetimler ve Vatandaş İletişiminde Dijitalleşme

Yerel Yönetimler ve Vatandaş İletişiminde Dijitalleşme

Bu raporda kamusal iletişimi merkeze alan bir bakış açısıyla hareket edilmiş ve esas olarak yerel yönetimler özelinde kamusal iletişimin dijital evresine odaklanılmıştır. Bu amaçla ilk olarak teknolojik gelişmelerle ortaya çıkan yeni dijital iletişim evreni incelenmiştir. İzleyen bölümlerde belediye-vatandaş ilişkisinde yaşanan dönüşüm ve bu dönüşümü sağlayan yeni dijital iletişim araçlarına odaklanılmıştır. Bu çerçevede kamusal iletişimin hizmetine sunulan web sayfaları, sosyal medya platformları, mobil teknolojiler, açık veri portalları ve akıllı kullanıcı arayüzleri, blokzincir ve YZ gibi diğer yükselen teknolojiler ayrıntılı bir şekilde aktarılmıştır. Son bölümde ise dijital iletişimle birlikte ortaya çıkan fırsatların yanında tehditlerin de dikkate alınması gereğinden hareketle çeşitli değerlendirmeler yapılmıştır. Raporda yeni dijital iletişim araç ve kavramlarının incelenmesinin yanında Türkiye’deki belediyelerden somut kullanım örneklerine de geniş bir şekilde yer verilmiştir.

Paylaş
Dosyayı İndir
Devlet-vatandaş ilişkisi yaklaşık çeyrek asırdır dijital iletişim evreninin bir parçasıdır. Bu yeni evrende devletin halka en yakın birimleri olan yerel yönetimlerin vatandaşlarıyla kurduğu iletişim de dönüşmüştür. Bu raporda yerel yönetimler özelinde kamusal iletişimin dijital evresine odaklanılmış, yerel yönetimler ve vatandaş iletişiminde yaşanan dönüşüm ve bunu sağlayan yeni dijital iletişim araçları ele alınmıştır. Bu kapsamda web sayfalarından sosyal medya platformlarına, mobil uygulamalardan açık veri portallarına kadar dijital iletişim araçları incelenmiş, belediyelerden somut kullanım örnekleriyle beraber yeni teknolojilerden azami şekilde faydalanma biçimleri sunulmuştur. Rapor aynı zamanda akıllı kullanıcı arayüzleri, sohbet eden makineler, dağıtık defter teknolojisi, blokzincir ve Web 3.0 gibi yükselen yeni teknolojiler eliyle YZ’nin kamusal iletişime yönelik etkilerini de değerlendirmektedir. Bu minvalde başta belediye yöneticileri ve çalışanları olmak üzere devlet-vatandaş iletişimi üzerine düşünen ve faaliyetlerde bulunan herkese, dijital teknolojileri daha iyi anlayıp kullanmak için başlangıç niteliğinde bir rehber sunmaktadır. Çalışmayı incelemek için burayı tıklayın.