SETA > Duyurular |
Insight Turkey quot Türk Devri Başladı quot Başlıklı Yeni Sayısını

Insight Turkey "Türk Devri Başladı" Başlıklı Yeni Sayısını Yayınladı

Insight Turkey’in Türk Dünyası’na odaklanan son sayısı yayımlandı. Bu sayımızda Türk dünyasının çeşitli yönlerini ele alan dört aydınlatıcı yorum ve dört derinlemesine araştırma makalesi yer almaktadır. Ayrıca, 7 Ekim operasyonu bağlamında Filistin sorununun ele alındığı ve Türkiye-Rusya enerji ilişkilerinin incelendiği diğer konularda da dört makale yer almaktadır.

Insight Turkey’in Türk Dünyası’na odaklanan son sayısı yayımlandı. Bu sayımızda Türk dünyasının çeşitli yönlerini ele alan dört aydınlatıcı yorum ve dört derinlemesine araştırma makalesi yer almaktadır. Ayrıca, 7 Ekim operasyonu bağlamında Filistin sorununun ele alındığı ve Türkiye-Rusya enerji ilişkilerinin incelendiği diğer konularda da dört makale yer almaktadır. Önemli katkılar arasında Farid Shafiyev’in TDT (Türk Devletleri Teşkilatı) incelemesi ve Azerbaycan’ın Türk birliğini güçlendirme çabalarını anlattığı yorumu yer almaktadır. Yerkin Tukomov, Kazakistan’ın stratejik öncelikleri ve Türk dünyasıyla bağlantıları hakkında kapsamlı bir genel bakış sunmaktadır. Ferrukh Khakimov, küresel ve bölgesel değişimlerin ortasında Özbekistan ile Türkiye arasındaki karmaşık ilişkiyi araştırmaktadır. Ömer Kocaman ise TDT ’nin detaylı bir analizini sunmaktadır. Abzal Dosbolov ve Göktuğ Sönmez, TDT ’nin Orta Asya cumhuriyetlerine tarihi miraslarının, özellikle de Rusya sonrası nüfuzun üstesinden gelmelerinde nasıl yardımcı olduğuna dair bir araştırma makalesi ile katkıda bulunmaktadır. Muhammet Koçak, TDT ’nin Orta Asya ve Kafkasya jeopolitiğindeki rolünün, ekonomik, stratejik ve sosyal etkilerine odaklanan karmaşık bir analizini sunmaktadır. Bu sayımızda da Selman Abu Sitta, Muhammed Hüseyin Mercan, Buğra Sarı, Sarwat Rauf, Berdal Aral, Ahmet Gökbel ve Suinbay Suyundikov’un aydınlatıcı yazı ve yorumlarına yer verilerek konunun tematik zenginliği daha da arttırılmaktadır. Yıl biterken Insight Turkey’in altı ilgi çekici yorum ve altı kapsamlı araştırma makalesinden oluşan bu son sayısını sizlerle paylaşmanın heyecanını yaşamaktayız. Bu baskının okuyucularımız arasında sadece bilgi vermekle kalmayıp aynı zamanda düşünmeyi teşvik etmesini, bu gelişen zamanlarda devam eden bilgi ve anlayış arayışına katkıda bulunmasını ummaktayız.