The New Middle East and Turkish Foreign Policy

 SETA PANEL DISCUSSION  Chair:    Talip Kucukcan, SETA   Panelists:   Taha Özhan, SETA, President   Bill Park, Kings College London   Mohammed Ayoob,Michigan State University  Date: October 13, 2011 Thursday  Venue: SETA, Ankara Hall

 SETA PANEL DISCUSSION 
Chair:
   Talip Kucukcan, SETA
 
Panelists:
  Taha Özhan, SETA, President
  Bill Park, Kings College London
  Mohammed Ayoob,Michigan State University
 Date: October 13, 2011 Thursday
 Venue: SETA, Ankara Hall

For Full Debate

Arab Spring has placed Turkey’s proactive Middle East policy at the top of international attention once again. With its political model that successfully blends Islam and demcoracy, Turkey has been presented by many scholars as a model country in the Middle East. 

Others, on the other hand, have warned about the danger of exaggerating the analogies being drawn between political experiences of Turkey and Middle Eastern countries. The view that Turkish experince can be a source of inspiration for those countries in the region aspiring for a democratic change is widely circulated. Turkey’s future role in the region has also been discussed on a more concrete and practical level. In this context, the distinguished panelists will address the folowing questions: What  would be the implications of Arab Spring on the new Middle East? What would be the future role of Turkey in the region? What is the effect of the Arab Spring on Turkey’s ambitious zero problems with neighbours policy?

SETA invites you to attend a public seminar by Bill Park of Kings College, Mohammed Ayoob of Michigan State University and Taha Ozhan of SETA Foundation to discuss further the implications of Arab spring on regional and international power balances in general, and on Turkish foreign policy in particular.  

 ***

SETA Dış Politika Direktörü Prof. Dr. Talip Küçükcan’ın moderatörlüğünü yaptığı ‘The New Middle East and Turkish Foreign Policy’ başlıklı panele SETA Başkanı Taha Özhan, King’s College London öğretim görevlisi ve Türkiye uzmanı Prof. Dr. Bill Park ve Michigan State Üniversitesi Orta Doğu uzmanı Prof. Dr. Muhammed Eyüp panelist olarak katıldı. Arap baharı ekseninde Türkiye’nin Orta Doğu politikası ve ileriye dönük olarak bölgede üstlenebileceği rol ve meselenin uluslararası boyutu panelin ana konusuydu.

Prof. Dr. Talip Küçükcan, ‘Yeni Orta Doğu’nun dış güçler tarafından inşa edilmiş eski bölgesel düzenin yerine yeni bir düzen oluşturma çabasına işaret ettiğini vurguladı. Türkiye’nin son on yılda muhafazakâr bir yönetimle yönetilmesinin Arap elitlerinin gözünde Türkiye’nin konumunu değiştirdiğini ifade etti.

İlk konuşmacı Prof. Dr. Bill Park ‘Türk Dış Politikası ve Arap Baharı: Ya Arap Kışıysa’ başlıklı konuşmasında Arap Baharı analizinin hem bölge hem de Türkiye adına olumlu olmadığını hatta bu konuda kötümser olduğunu söyleyerek baharın olumlu bir kullanım olduğunu fakat Arap Baharının arka planındaki aktörlerin bu ifadeye gölge düşürdüğünü savundu. Göstericilerin çoğunun kabileler, muhafazakâr ve radikal dinci gruplara mensup olmasının demokrasi adına umut vermediğini ve baharın yazla sonuçlanmayabileceğini ifade etti. Park, demokrasinin yerleşmesi yüzyıllar alan bir gelenek olduğunun altını çizip, bölge devletlerinin Türkiye’den önce İngiltere, Fransa ve ABD gibi demokrasi sürecini tamamlamış ülkelerden esinlenebilecekken Türkiye’yi esin kaynağı olarak görmelerinin Türkiye’nin ‘Müslüman çoğunluklu ve ekonomik olarak gelişmiş bir ül

In this article