SETA > Analiz |
Analiz Koronavirüs Sürecinde Medya Söylemleri

Analiz: Koronavirüs Sürecinde Medya Söylemleri

Bu analizde koronavirüs (Covid-19) salgını sürecindeki medya paylaşımları ve haberler incelenmektedir. Özellikle Mart ve Nisan aylarını kapsayan zorlu sürecin Türkiye’de kendilerini 'muhalif' olarak kodlayan sol ve seküler referanslı medya organlarının söylemlerinde nasıl karşılık bulduğu araştırılmaktadır.

Paylaş
Dosyayı İndir

Bu analizde koronavirüs (Covid-19) salgını sürecindeki medya paylaşımları ve haberler incelenmektedir. Özellikle Mart ve Nisan aylarını kapsayan zorlu sürecin Türkiye’de kendilerini “muhalif” olarak kodlayan sol ve seküler referanslı medya organlarının söylemlerinde nasıl karşılık bulduğu araştırılmaktadır. Salgının medya yansımaları dört başlık altında ele alınmaktadır: “Medyada Bilim Polemikleri ve Dini Göndermeler”, “Bilim Kurulu ve Türk Tabipler Birliği”, “Yardımlaşma ve Karşıt Kampanyalar” ve “Her Tartışmanın Odağına Çekilen Saray”. Bu eksende imamlık ve doktorluk gibi temsili meslekler; hastaneler, camiler ve mega projeler gibi temsili mekanlar üzerinde gelişen tartışmalara değinilmektedir. Ayrıca hükümetin öncülük ettiği sağlık ve kalkınma politikaları etrafında yükselen polemiklere odaklanılmaktadır. Analize konu olan kişi ve kurumlar bizatihi kimlikleri bakımından değil esasında temsil kabiliyetleri bakımından değerlendirilmektedir. Nitekim kökleri Tanzimat’a dayanan ve o günden bugüne güncel siyasette ve medya paylaşımlarında tekrar edilen bu köklü bölünmede kişi ve kurumlar isim ve form değişimine uğrasa da ideolojik ve kültürel temsilleri “esnemeyen, genişlemeyen ve gelişmeyen bir devinim içinde” sabit kalmaktadır.

Çalışmayı incelemek için burayı tıklayın.

Küresel bir tehdit oluşturan yeni tip Koronavirüs (COVID-19) ile mücadele sürecini inceleyen SETA çalışmaları.