SETA 2019 Bahar Dönemi Seminerleri Başlıyor

SETA bünyesinde, lisans ve lisansüstü öğrencilere yönelik seminer programları düzenlenecektir.

 • Ankara Hafta içi seminerleri ise 11 Mart 2019 haftasında başlayacaktır.
 • SETA İstanbul Seminer Programı 09 Mart 2019 Cumartesi günü saat 10:30’dabaşlayacaktır.
 • SETA Ankara Hafta içi Seminer Programı altı haftadır.
 • İstanbul Seminer Programı beş haftadır.
 • Derslere devam zorunluluğu vardır.
 • Seminerler akademik çalışmalara giriş düzeyindedir ve SETA Ankara Hafta içi seminerlerine yalnızca lisans ve lisansüstü öğrenciler başvurabilir. Cumartesi seminerlerine her aday başvurabilir. Hafta içi seminerlere başvuruların kabulünde lisansüstü eğitim ile lisans eğitiminde 3. ve 4. Sınıfta olan öğrencilere öncelik tanınacaktır. Seminerlere katılacaklardan sürekli katılım ve yoğun okuma beklenmektedir.
 • SETA Ankara Hafta İçi Seminerlerinden en fazla iki (2) seminere başvurulabilir.
 • SETA İstanbul Seminerlerinin tamamı Cumartesi günü gerçekleştirilecektir. 
 • Seminerleri başarıyla tamamlayanlara katılım belgesi verilecektir.
 • Seminerlere başvurular web sayfamız üzerinden online bir form doldurarak yapılmaktadır. Posta veya e-posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
 • Son başvuru tarihi SETA Ankara ve SETA İstanbul için 05 Mart 2019. SETA Ankara Hafta içi seminerleri başvuru sonuçları SETA web sitesi üzerinden duyurulacaktır.
 • Zorunlu durumlarda SETA dersin adını, içeriğini ve saatini değiştirebilir.
 • Seminerler ücretsizdir.
 • Seminerler, SETA’nın Ankara ve İstanbul’daki binalarında yapılacaktır.

 

Başvuru Tarihleri 31 Ocak 2019 – 05 Mart 2019
Sınıf Listelerinin İlanı 07 Mart 2019
Cumartesi İlk Ders 09 Mart 2019
Cumartesi Son Ders (SETA Ankara) 05 Nisan 2019
Cumartesi Son Ders (SETA İstanbul) 05 Nisan 2019
Hafta İçi İlk Ders (SETA Ankara) 11 Mart 2019
Hafta İçi Son Ders (SETA Ankara) 19 Nisan 2019

SETA Ankara 2019 Bahar Dönemi Hafta İçi Seminerleri (11 Mart – 19 Nisan 2019)

(Her bir seminere ayrı başvuru yapılacaktır. Toplam en fazla iki seminere başvuru hakkı vardır.)

Türkiye ve Dünya Siyasetinde Yeni Yaklaşımlar, Pazartesi 17.00-18.20 

 1. Türkiye’de Siyasetin Geleceği ve Yeni Siyasal Alanın Oluşumu
 2. Dünya Siyasetinde Yeni Yönelimler ve Batı Demokrasilerinin Geleceği
 3. Kamu Politikası Yapımında Yükselen Trendler
 4. Metropoliten Yönetimi, Dijitalleşme ve Akıllı Kentler
 5. Veriye Dayalı Kamu Politikası Yapımı
 6. Siyasi Kamuoyu Araştırmaları, Anketler ve Seçmen Davranışının Ölçümü

                       

  Güvenlik Araştırmaları – Salı 17:00-18:20

 1. Türkiye’de ve Dünyada Güvenlik Çalışmaları
 2. Türkiye’nin Savunma Politikaları
 3. Türkiye’nin Suriye’deki Yerel Müttefikleri
 4. Karadeniz’de ve Doğu Akdeniz’de Jeopolitik Mücadele
 5. Yenilikçi Terörizm ve Teknoloji
 6. Siber Güvenlik

                       

 Eğitim – Salı 17:00-18:00

 1. “21. yüzyıl Becerileri ve Eğitim
 2. Türkiye’de Güncel Eğitim Meseleleri ve 2023 Vizyon Belgesi
 3. Geçmişten Günümüze Türkiye’nin Yükseköğretim Politikaları
 4. Göç ve Eğitim 
 5. “21. yüzyılda Yeni Öğretmen Rolleri” 
 6. “21. yüzyıl Düşünce Yapısına Uygun Ölçme – Değerlendirme Sistemi” 

Sosyal Politikaları – Salı 18:15-19:15

 1. Türkiye’de Sosyal Politikaların Gelişimi 
 2. Sosyal Güvenlik Sisteminin Önemi 
 3. Sosyal Politikalar Bağlamında Türkiye’nin Nüfus Yapısı ve Değişimi
 4. Dezavantajlı Gruplara Yönelik Sosyal Politikalar
 5. Yoksullukla Mücadele Stratejileri
 6. Aile ve İş Yaşamının Uyumlaştırılması

Türk Dış Politikası Çarşamba 17:00 -18:20

 1. Türk Dış Politikası
 2. Türkiye’nin Suriye ve Irak Politikaları
 3. Türkiye ve Balkanlar Politikaları
 4. Türkiye’nin Kuzey Afrika Politikaları
 5. Türkiye ve Körfez Ülkeleri İlişkileri
 6. NATO ve Türkiye İlişkileri

 

Hukuk ve İnsan Hakları Çarşamba 17:00-18:20

 1. Etik-Politik ve Hukuk İlişkisi
 2. Hikmet-i Hükümet ve Hukuk
 3. Toplum Mühendisliği Olarak Politika ve Hukuk
 4. Toplumsal Sorunlar ve Hukuk Politikası
 5. Yargısal Adalet ve Hukuk Politikası
 6. Ekonomi ve Hukuk Politikası

SETA 2019 Bahar Dönemi Seminer Programı

Etiketler: