SETA 2020 Bahar Seminerleri

SETA 2020 Bahar Seminer Programı

 • SETA Ankara Hafta İçi Seminerleri 09 Mart 2020 haftasında başlayacaktır.
 • SETA Ankara Hafta İçi Seminer Programı altı haftadır.
 • SETA İstanbul Seminer Programı 14 Mart 2020 Cumartesi günü saat 10.30’da başlayacaktır.
 • İstanbul Seminer Programı beş haftadır.
 • Derslere devam zorunluluğu vardır.
 • Seminerler akademik çalışmalara giriş düzeyindedir ve SETA Ankara Hafta içi seminerlerine yalnızca lisans ve lisansüstü öğrenciler başvurabilir. Cumartesi seminerlerine her aday başvurabilir. Hafta içi seminerlere başvuruların kabulünde lisansüstü eğitim ile lisans eğitiminde 3. ve 4. Sınıfta olan öğrencilere öncelik tanınacaktır. Seminerlere katılacaklardan sürekli katılım ve yoğun okuma beklenmektedir.
 • SETA Ankara Hafta İçi Seminerlerinden en fazla iki (2) seminere başvurulabilir.
 • SETA İstanbul Seminerlerinin tamamı Cumartesi günü gerçekleştirilecektir.
 • Seminerleri başarıyla tamamlayanlara katılım belgesi verilecektir.
 • Seminerlere başvurular web sayfamız üzerinden online bir form doldurarak yapılmaktadır. Posta veya e-posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
 • Son başvuru tarihi SETA Ankara hafta içi seminerleri için 04.03.2020, SETA İstanbul Cumartesi Seminerleri için 10 Mart 2020. SETA Ankara Hafta içi seminerleri başvuru sonuçları SETA web sitesi üzerinden duyurulacaktır.
 • Zorunlu durumlarda SETA dersin adını, içeriğini ve saatini değiştirebilir.
 • Seminerler ücretsizdir.
 • Seminerler, SETA’nın Ankara ve İstanbul’daki binalarında yapılacaktır.
Başvuru Tarihleri (SETA ANKARA) 31 Ocak 2020 – 04 Mart 2020
Başvuru Tarihleri (SETA İSTANBUL) 31 Ocak 2020 – 10 Mart 2020
Sınıf Listelerinin İlanı (SETA ANKARA) 07 Mart 2020
Cumartesi İlk Ders (SETA İstanbul) 14 Mart 2020
Cumartesi Son Ders (SETA İstanbul) 11 Nisan 2020
Hafta İçi İlk Ders (SETA Ankara) 09 Mart 2020
Hafta İçi Son Ders (SETA Ankara) 16 Nisan 2020

SETA Ankara 2020 Bahar Dönemi Hafta İçi Seminerleri (09 Mart – 16 Nisan 2020)

(Her bir seminere ayrı başvuru yapılacaktır. Toplam en fazla iki seminere başvuru hakkı vardır)


Türkiye ve Dünya Siyasetinde Yeni Yaklaşımlar / Pazartesi 17.00-18.20 “Kabul listesi için tıklayınız”

 1. Türkiye’de Siyasetin Geleceği ve Yeni Siyasal Alanın Oluşumu
 2. Dünya Siyasetinde Yeni Yönelimler ve Batı Demokrasilerinin Geleceği
 3. Kamu Politikası Yapımında Yükselen Trendler
 4. Metropoliten Yönetimi, Dijitalleşme ve Akıllı Kentler
 5. Veriye Dayalı Kamu Politikası Yapımı
 6. Siyasi Kamuoyu Araştırmaları, Anketler ve Seçmen Davranışının Ölçümü


Güvenlik Araştırmaları / Salı 17.00-18.20 “Kabul listesi için tıklayınız”

 1. Türkiye’de ve Dünyada Güvenlik Çalışmaları
 2. Türkiye’nin Savunma Politikaları
 3. Türkiye’nin Suriye’deki Yerel Müttefikleri
 4. Karadeniz’de ve Doğu Akdeniz’de Jeopolitik Mücadele
 5. Yenilikçi Terörizm ve Teknoloji
 6. Siber Güvenlik


Eğitim ve Sosyal Politikalar / Çarşamba 17.00-18.00 “Kabul listesi için tıklayınız”

1. Türkiye’de Güncel Eğitim Meseleleri
2. Göç, Eğitim ve Entegrasyon
3. Bölgesel Öncelikler ve Eğitim-İstihdam Dengesi
4. Yükseköğretim Politikaları
5. Cezaevlerinde Manevi Danışmanlık Uygulaması
6. Erken Çocukluk Eğitimi


Türk Dış Politikası / Çarşamba 17.00 -18.20 “Kabul listesi için tıklayınız”

1- Türk Dış Politikası’nın Güncel Meseleleri
2- Türkiye’nin Suriye ve Irak Politikaları
3- Türkiye’nin Balkanlar Politikası
4- Doğu Akdeniz ve Libya Meselelerinde Türkiye
5- Türkiye-Rusya İlişkileri
6- Türkiye’nin Yeniden Asya Girişimi


Hukuk ve İnsan Hakları / Salı 17.00-18.20 “Kabul listesi için tıklayınız”

1. Anayasal Vesayet Sistemi ve Yargı
2. Yargıda Reform Süreci
3. İnsan Hakları Hukuku
4. Yargı Etiği
5. Adli Süreçler Işığında FETÖ: Örgütsel Yapı
6. Adli Süreçler Işığında FETÖ: Örgütle Mücadele

program_Yatay

BAŞVURU

SETA Ankara

BAŞVURU

SETA İstanbul