SETA > Strateji Araştırmaları |
Sağlıkta Teknoloji ve Gelecek MTH Serisi 7

Sağlıkta Teknoloji ve Gelecek | MTH Serisi: 7

Sağlık sisteminin ekonomik açıdan sürdürülebilirliğini sağlayabilmek için tüm dünyada yenilikçi çözümler üretilmesi gerekmektedir. Bunu yapamayan ülkelerin sağlık sistemlerinde ciddi sıkıntılar yaşaması beklenmektedir. Koronavirüs (Covid-19) salgını sağlık sektöründe ani değişimlere uyum sağlamanın önemini bir kez daha tüm dünyaya göstermiştir. Koronavirüs gibi bulaşıcı hastalıklar, endemiler ve pandemiler bundan sonraki dönemde de karşılaşılacak en önemli global halk sağlığı sorunlarıdır. Böyle yıkıcı sağlık sorunlarının çözümünde dijital sağlığı ön plana çıkarmak, kaliteli veri toplayarak analiz etmek, yapay zeka yöntemleri ile karar süreçlerini kısaltmak hayati öneme sahiptir.

Paylaş
Dosyayı İndir

Sağlık sisteminin ekonomik açıdan sürdürülebilirliğini sağlayabilmek için tüm dünyada yenilikçi çözümler üretilmesi gerekmektedir. Bunu yapamayan ülkelerin sağlık sistemlerinde ciddi sıkıntılar yaşaması beklenmektedir. Koronavirüs (Covid-19) salgını sağlık sektöründe ani değişimlere uyum sağlamanın önemini bir kez daha tüm dünyaya göstermiştir. Koronavirüs gibi bulaşıcı hastalıklar, endemiler ve pandemiler bundan sonraki dönemde de karşılaşılacak en önemli global halk sağlığı sorunlarıdır. Böyle yıkıcı sağlık sorunlarının çözümünde dijital sağlığı ön plana çıkarmak, kaliteli veri toplayarak analiz etmek, yapay zeka yöntemleri ile karar süreçlerini kısaltmak hayati öneme sahiptir.

Bu raporda; dünyadaki sağlıkta dijitalleşme, biyoteknoloji ve aşı uygulamaları, ilaç ve tıbbi cihaz sektörleri hakkında gerekli bilgi altyapısı inşası amaçlanmıştır. MTH kapsamında ülkemizde geliştirilen sağlıkta dijitalleşme, tıbbi cihaz ve ilaç sektörleri diğer ülkeler ile kıyaslanarak değerlendirilmiş; ülkemizin sağlık alanındaki güçlü yanları ile gelişmeye açık noktaları irdelenerek gelecek üzerine çıkarımlarda bulunulmuştur.

Çalışmayı incelemek için burayı tıklayın.


 

https://www.setav.org/milli-teknoloji-hamlesi-ilkeler-araclar-ve-amaclar-mth-serisi-1/

https://www.setav.org/milli-teknoloji-hamlesi-ve-turkiyede-enerji-sektoru-mth-serisi-2/

https://www.setav.org/milli-teknoloji-hamlesinde-dijitallesme-ve-egitim-mth-serisi-3/

https://www.setav.org/dijital-turkiye-icin-milli-teknoloji-hamlesi-mth-serisi-4/

https://www.setav.org/ar-genin-onemi-turkiye-bu-alanda-nerede-mth-serisi-5/

https://www.setav.org/milli-teknoloji-hamlesi-kapsamindaki-gelismeler-ekonomi-ve-sanayide-donusum-mth-serisi-6/

https://www.setav.org/saglikta-milli-teknoloji-hamlesi-mth-serisi-7/

https://www.setav.org/milli-teknoloji-hamlesi-ve-turk-savunma-sanayii-mth-serisi-8/

 .