Rapor: Türkiye’de Elektrik Enerjisi

Bu raporda elektrik enerjisinin Türkiye’deki tarihsel gelişimine yer verilerek elektrik üretiminde kullanılan yenilenebilir kaynaklar ayrı ayrı incelenmiştir.

Elektrik küresel ölçekte en fazla tüketilen ve birçok alanda faydalanılan enerji çeşitleri arasındadır. 21. yüzyılın başlarından itibaren artan elektrik talebini karşılamak adına yeni üretim kaynakları ve yenilenebilir enerjiye yönelik birçok alanda yatırımlar yapılmıştır. Enerji kaynak çeşitliliğini sağlamak adına yapılan çalışmalarda elektrik piyasasının daha rekabetçi, serbest ve şeffaf şekilde yürütüldüğü bir yapıya gitme yönündeki gelişmeler öne çıkmıştır. Ayrıca ülkeler kurulu güçleri içerisindeki öz kaynak ve yenilenebilir enerji payının artırılması konusunda da önemli ilerlemeler kaydetmiştir.

Türkiye’nin enerji planlamasında izlenen politikalarda ise dışa bağımlılığı azaltma konusunda sağlanan destekler ön plana çıkmaktadır. Enerji ihtiyacının karşılandığı pazarlarda çeşitliliğe gitmenin yanında kaynak portföyünün de genişletilmesi arz güvenliğinin sağlanması yolunda önemli hale gelmiştir. Bu doğrultuda elektrik üretiminde yerli kaynak kullanımının artırılması hedefi ile Türkiye’nin dışa bağımlılığının önemli ölçüde azaltılması ve küresel enerji piyasasında daha etkin bir aktör haline getirilmesi amaçlanmaktadır.

Bu raporda elektrik enerjisinin Türkiye’deki tarihsel gelişimine yer verilerek elektrik üretiminde kullanılan yenilenebilir kaynaklar ayrı ayrı incelenmiştir. Ülke genelindeki enerji üretim santrallerinin mevcut durumuna dair bilgilerin de yer aldığı rapor elektrik talep projeksiyonları çerçevesinde dışa bağımlılığı azaltmak adına hangi üretim santraline yönelik yatırımların yapılması gerektiği yönündeki değerlendirmeler ile sonlandırılmıştır.

Etiketler: