Rapor: Engelleri Aşmak | Türkiye’de Suriyeli Çocukları Okullaştırmak

Bu çalışma SETA Vakfı ile Theirworld iş birliğinde iki temel araştırma sorusu üzerinden gerçekleştirilmiştir: Birincisi Türkiye’de okullaşan Suriyelilerin mevcut durumunu tespit etmek, ikincisi de okullaşamayan Suriyelilerin okullaşamama nedenlerini analiz etmek ve bu konuda politika önerileri geliştirmek

Bu çalışma SETA Vakfı ile Theirworld iş birliğinde iki temel araştırma sorusu üzerinden gerçekleştirilmiştir: Birincisi Türkiye’de okullaşan Suriyelilerin mevcut durumunu tespit etmek, ikincisi de okullaşamayan Suriyelilerin okullaşamama nedenlerini analiz etmek ve bu konuda politika önerileri geliştirmek.

• Çalışma kapsamında Suriyeli sayısının yüksek olduğu beş il olan İstanbul, Gaziantep, Hatay, Şanlıurfa ve Ankara’da Suriyelilerin eğitim gördüğü GEM ve devlet okulları, sivil toplum kuruluşları (STK) ve kamu kurumları ile görüşmeler gerçekleştirilmiştir.

• Saha çalışmasında Suriyelilerin yaşadığı altı farklı geçici barınma merkezinde de (GBM/kamp) GEM’ler ziyaret edilmiş, öğrenci, öğretmen ve yöneticilerle görüşmeler gerçekleştirilmiştir.

• Saha çalışmaları 29 Mart-21 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir.

300’ün üzerinde kişiden görüş alınan bu araştırmada Suriyelilerin eğitimi ile ilgili sayısal veriler ve nitel görüşme bulguları analiz edilmiştir.

Etiketler: