SETA > Eğitim ve Sosyal Politikalar |
Perspektif 2021 LGS Sonuçlarının Kısa Analizi

Perspektif: 2021 LGS Sonuçlarının Kısa Analizi

2021 LGS sonuçları eğitim sistemine dair neler söylüyor? Geçen yıllara göre sonuçlarda nasıl bir değişim gerçekleşmiştir? Öğrencilerin performanslarını etkileyen hususlar nelerdir?

Paylaş
Dosyayı İndir

6 Haziran 2021’de gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sınavı (LGS) Mart 2020’de başlayıp tüm dünyayı kuşatan ve halen devam eden koronavirüs (Covid-19) salgını sürecinde gerçekleşmiş oldu. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından –2020 LGS’de olduğu gibi– 2021 LGS’de de salgına yönelik bir dizi tedbir uygulandı. Sınav başvurularının merkezden otomatik yapılması, öğrencilerin sınava kendi okullarında girmelerine imkan sağlanması, sınavın uygulanacağı okul sayısının artırılması gibi öğrenci yoğunluğunu azaltacak ve sosyal mesafeyi koruyacak önlemler alındı.

MEB’in 2018’den bu yana kamuoyuyla paylaştığı “Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav”lara ilişkin raporlarından sonuncusu 30 Haziran 2021’de sınav sonuçlarıyla birlikte yayımlanmıştır. Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yılki raporda da LGS’ye katılım oranları, testlerin güvenirliği, madde analizleri, Türkçe, matematik, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi, yabancı dil ve fen bilgisi derslerine yönelik öğrenci performansları, sınava katılan öğrencilerin cinsiyetleri ve ebeveynlerin eğitim durumlarına göre başarı durumlarına dair veriler yer almaktadır. Bu bilgilerin düzenli olarak kamuoyuyla paylaşılması, eğitimde mevcut durum analizinin yapılması ve temel sorun alanlarına ilişkin önerilerin geliştirilmesine katkı sunması bakımından oldukça önemlidir.

SINAVA KATILAN ÖĞRENCİ SAYISI

MEB tarafından otomatik olarak sınav başvurusu kaydı yapılan sekizinci sınıf öğrenci sayısı 1 milyon 243 bin 830’dur. Bu öğrenciler arasında sınava girenlerin sayısı ise 1 milyon 38 bin 492 olmuştur.1 Bu sayı sekizinci sınıf öğrencilerinin yaklaşık yüzde 84’üne tekabül etmektedir. Dolayısıyla geçmiş yıllarda olduğu gibi –isteğe bağlı olması ve salgın koşullarına rağmen– bu yıl da sınava rağbetin yüksek olduğu görülmüştür. Bu durum öğrenci ve velilerin adreslerine yakın liseleri henüz birincil tercih olarak görmediklerini ortaya koymaktadır. Dolayısıyla sınava rağbetin azalabilmesi için gerekli tedbirlerin alınmasına olan ihtiyaç devam etmektedir….