SETA > Strateji Araştırmaları |
Milli Teknoloji Hamlesi ve Türk Savunma Sanayii MTH Serisi 8

Milli Teknoloji Hamlesi ve Türk Savunma Sanayii | MTH Serisi: 8

Teknoloji, tarihsel olarak savaşın yapılış tarzı ve seyrine yön veren başat faktörlerden biri olmuştur. Teknoloji alanındaki gelişmeler politikacıların ve askerlerin savaş hakkındaki inanış, düşünce ve beklentileri üzerinde köklü değişikliklere neden olmuş; karar alıcıları bir sonraki savaşı kazandıracak adaptasyon ve dönüşüm gibi pratiklere zorlamıştır. Bu anlamda teknolojik durum, savaş hakkındaki mülahazaların ayrılmaz bir parçası olarak anlaşılabilmektedir.

Paylaş
Dosyayı İndir

Teknoloji, tarihsel olarak savaşın yapılış tarzı ve seyrine yön veren başat faktörlerden biri olmuştur. Teknoloji alanındaki gelişmeler politikacıların ve askerlerin savaş hakkındaki inanış, düşünce ve beklentileri üzerinde köklü değişikliklere neden olmuş; karar alıcıları bir sonraki savaşı kazandıracak adaptasyon ve dönüşüm gibi pratiklere zorlamıştır. Bu anlamda teknolojik durum, savaş hakkındaki mülahazaların ayrılmaz bir parçası olarak anlaşılabilmektedir.

Türkiye’nin başta ekonomik ve teknolojik bağımsızlığının sağlanması amacıyla ortaya koyulan MTH’nin en önemli unsurlarından biri savunma sanayiidir. Savunma sanayii politikaları ve savunma sanayiinde ulaşılan teknolojik kazanım, MTH için “kurucu unsur” niteliğindedir. Bu anlamda savunma sanayii, hareketin öncü gücü olarak ifade edilebilmektedir. Savunma sanayii ürünleri ileri teknoloji ve inovasyon yoğunluklu bir yapıda olduğundan MTH kapsamında ortaya koyulan performans Türkiye’yi yenilikçi ve teknoloji alanında üstün bir ülke konumuna yükseltmek amacıyla eş güdüm içerisindedir. Bu kapsamda MTH ile birlikte ithal edilen kritik ürünlerin yerli üretimi, orta-yüksek ve yüksek teknolojilerin araştırılması ve geliştirilmesi, Ar-Ge odaklı yatırımların artması ve belirli sektörlere özel yatırımcıların çekilmesi, ilgili alanlarda nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi gibi hedeflere savuma sanayii alanında önemli ölçüde ulaşıldığı görülmektedir. Buradan hareketle bu raporda MTH’nin savunma sanayii boyutu ve alan içerisinde kat edilen gelişmeler incelenmiştir..

Çalışmayı incelemek için burayı tıklayın.


 

https://www.setav.org/milli-teknoloji-hamlesi-ilkeler-araclar-ve-amaclar-mth-serisi-1/

https://www.setav.org/milli-teknoloji-hamlesi-ve-turkiyede-enerji-sektoru-mth-serisi-2/

https://www.setav.org/milli-teknoloji-hamlesinde-dijitallesme-ve-egitim-mth-serisi-3/

https://www.setav.org/dijital-turkiye-icin-milli-teknoloji-hamlesi-mth-serisi-4/

https://www.setav.org/ar-genin-onemi-turkiye-bu-alanda-nerede-mth-serisi-5/

https://www.setav.org/milli-teknoloji-hamlesi-kapsamindaki-gelismeler-ekonomi-ve-sanayide-donusum-mth-serisi-6/

https://www.setav.org/saglikta-milli-teknoloji-hamlesi-mth-serisi-7/

https://www.setav.org/milli-teknoloji-hamlesi-ve-turk-savunma-sanayii-mth-serisi-8/.