Yeni İran

İran-Batı gerilimini, nükleer anlaşmayı ve anlaşmanın bölge ve Türkiye'ye etkilerini daha iyi anlamak için SETA uzmanlarının analizlerini ve SETA'da yayımlanan İran raporlarını bir arada sunuyoruz.

Nisan ayı içerisinde P5 +1 ülkeleri ile İran arasında nükleer enerji üretimi konusunda bir uzlaşıya varıldığı duyurulmuştu. BM’nin daimi üyesi olan ABD, Rusya, Çin, İngiltere, Fransa ve İran’ın nükleer programıyla yakından ilgilenen Almanya’nın yürüttüğü İran’la nükleer müzakere süreci uzlaşmayla sonuçlandı. Ortadoğu’nun geleceği ile yakından ilişkili olan ve belki en önemli gündem maddelerinden biri sayılabilecek bu konuya yeterli dikkatin verildiğini söylemek mümkün değil. Konunun oldukça yüksek teknik bilgi içermesi de tam anlaşılmasının önünde bir engel. Anlaşmanın içeriği ve en çok kimin işine yaradığı meselesi canlı bir tartışma konusu olarak karşımızda durmakta ve tüm bölgeyi ve belki de uluslararası düzeni etkileyebilecek bu anlaşmaya daha yakından bakmaya ihtiyaç var.

İran-Batı gerilimini, nükleer anlaşmayı ve anlaşmanın bölge ve Türkiye’ye etkilerini daha iyi anlamak için SETA uzmanlarının analizlerini ve SETA’da yayımlanan İran raporlarını bir arada sunuyoruz.

İran Siyasetini Anlama Kılavuzu
Abdullah Yegin, 10 Haziran 2013

Kuşatıcı bir İran algısı oluşturmak için hazırlanan İran Siyasetini Anlama Kılavuzu, İran siyasi düşünme biçiminin isabetli bir kritiğe tabi tutulmasını sağlayacak bir içeriğe sahip.

Amerikan Askerlerinin Çekilmesinden Sonra Irak-İran İlişkileri
Bayram Sinkaya, 03 Mayıs 2013

Aralık 2011’de Amerikan askerlerinin çekilmesi İran ile Irak arasındaki ilişkilerin daha fazla gelişmesinin önündeki en önemli engelin, yani Irak’taki Amerikan etkisinin azalmasına neden oldu.

İran Nükleer Müzakereleri
Hasan B. Yalçın, 30 Haziran 2015

Bu analizde İran ile yürütülen nükleer müzakereler ele alınmış, müzakerelerin geldiği nokta özetlenmiş ve anlaşmanın nihai kertede ne ifade ettiği incelenmiştir.

İran ve Batı Arasında Nükleer Mutabakat Jeopolitik Karmaşa
Kılıç Buğra Kanat | Abdullah Yegin, 04 Nisan 2015

Analiz, P5+1 ülkeleri ve İran arasındaki uzlaşının arka planını, çetrefilli noktalarını ve muhtemel sonuçlarını ele alıyor.

İran’ın Yumuşak Gücü
Abdullah Yegin, 02 Mart 2015

Analiz, İran’ın yumuşak gücünü oluşturan unsurları mercek altına alarak, İran dış politikasının anlaşılmasına katkı sağlamayı amaçlıyor.

Arap Baharı Sürecinde İran’ın Suriye Politikası
Bayram Sinkaya, 04 Mayıs 2012

Bayram Sinkaya’nın hazırladığı analizde, Arap baharını destekleyen İran yönetiminin Suriye sözkonusu olunca aldığı farklı tavır inceleniyor.

İran ve Arap Baharı
Hakkı Uygur, 26 Mart 2012

Arap Baharı, tüm dünyada olduğu gibi, İran’ın da gündeminde. Hakkı Uygur imzalı SETA Analiz’de İran’ın bölgedeki gelişmeler karşısındaki tutumu detaylı olarak ele alınıyor.

 

İran Nükleer Mütabakatının Muhtemel Bölgesel Sonuçları
Talha Köse, 22 Temmuz 2015

İran nukleer mutabakatı Ortadoğu’daki duzen arayışlarını nasıl etkileyecek? Nukleer mutabakatın ardından ekonomide ve enerji piyasasında hangi gelişmeler beklenmeli? Turkiye-İran ilişkilerinin geleceği nasıl şekillenecek? Bu anlaşmanın uluslararası toplum açısından anlamı nedir?

İran’ın Teostratejik Irak Yaklaşımı
Abdullah Yegin, 20 Ağustos 2014

İran nasıl Irak’ta etkili bir aktör olmayı başardı? İran’ın Irak krizine yaklaşımı nedir? Irak’ta yaşanan ve yaşanacak gelişmeler İran’ı nasıl etkiler?

Devrimin 35. Yılında İran Dış Politikası
Abdullah Yegin, 13 Şubat 2014

Devrim sonrası İran dış politikası dönemlere göre ne tür farklılıklar içeriyor? İran’da İslam Devrimi’nin getirisi olan “üçüncü yol” anlayışı dış politikaya nasıl uyarlandı?

İran Nükleer Anlaşmasının Ekonomik Boyutu
Hatice Karahan, 21 Temmuz 2015

İran ile P5+1 ülkeleri arasında yapılan anlaşmanın ekonomik boyutunu SETA Ekonomi Direktörlüğü’nden Hatice Karahan değerlendirdi.

İran’la Nükleer Anlaşma ve Ortadoğu’nun Geleceği
Hasan B. Yalçın, 15 Temmuz 2015

“Bu anlaşma İran ile Amerika arasında bir dostluk anlaşması değil, bir ertelemedir, ateşkestir. Bir sonraki çekişme için konum ve nefes alma durağıdır. Bu bakımdan Amerika’nın yeni ortağı İran’dır iddialarını oldukça abartılı buluyorum.”

İran’ın Seçimi: Hasan Ruhani
Abdullah Yegin, 17 Haziran 2013

Abdullah Yegin: Ruhani’nin zaferi şunu gösteriyor: Halk, içeride de dışarıda da çatışmadan uzak duran, politik dengeleri gözeten bir cumhurbaşkanı istiyor.

İran Cumhurbaşkanlığı Seçimleri
Abdullah Yegin, 28 Mayıs 2013

Abdullah Yegin: Anayasayı Koruyucular Konseyi kararlarının bizzat dini lider tarafından yönetilen ince hesaplanmış hamleler olduğu ihtimali göz ardı edilmemeli.

 

Sınıra Dayanan Geleceğimiz: Tehditler ve Fırsatlar
Hatice Karahan, 24 Temmuz 2015

Türkiye karmaşık bir sahnede yer alıyor: Bir yandan muhitimizdeki değerimiz artarak daha iyi anlaşılıyor. Diğer yandan da, yan bahçedeki kavga çitlerin üstünden topraklarımıza taşırılmak isteniyor.

İran’a Yaptırımların Kalkmasının Türkiye’ye Etkisi
Erdal Tanas Karagöl, 20 Temmuz 2015

Doğu Anadolu bölgesine sınırı olan İran’la sınır ticaretinin gelişmesi Türkiye’deki bölgesel kalkınmaya pozitif katkı yaparken, aynı zamanda bu bölgenin iş ve ticari ilişkilerde cazibe merkezi olma yolunu açacaktır.

Nükleer Mutabakat Sonrası İran-ABD Aşkı
Ufuk Ulutaş, 20 Temmuz 2015

İran’ın bölgesel politikalarının ABD’ninkinden farklılık gösterdiği iddiasını da pek uzağa gitmeden Amerikan savaş uçaklarının havadan destek verdiği İranlı Şii milisler, mesela Asaib Ehl’il-Haq örgütü yalanlamalıdır. Irak’ta Maliki’yi ABD ve İran mutabakatı getirdi, yine aynı mutabakat götürdü.

Nükleer Anlaşma, ‘Yeni İran’ ve Normalleşme Sancısı
Murat Yeşiltaş, 19 Temmuz 2015

Geçen Salı İran’ın sorunlu nükleer programı nedeniyle P5+1 (ABD, Rusya, Çin, İngiltere, Fransa ve Almanya) ile vardığı Kapsamlı Eylem Planı Anlaşması İran-Batı ilişkilerinde 1979’daki İslam devriminden bu yana yaşanan gerginliği yeni bir işbirliği evresine taşıyacak ölçüde tarihsel bir durum ortaya çıkardı.

İran Anlaşmasına Tepkiler
Kemal İnat, 18 Temmuz 2015

ABD’nin 1979’dan beri İran’a karşı giderek sıkılaştırdığı yalnızlaştırma politikasının sona ereceğini gösteriyorsa ve İran’ın uluslararası sisteme entegre olmasının önünü açacaksa Tahran için gerçekten önemli bir dönüm noktası olacaktır.

İran’ın Yeni “Dünyası” Ne Olacak?
Burhanettin Duran, 17 Temmuz 2015

Kritik konu, Batı ile ilişkilerde açtığı bu “yeni kapının” İran dış politikasına ve Ortadoğu’ya neler getireceğidir.

Atomla Uğraşma, Petrol Senin Olsun
Hatice Karahan, 17 Temmuz 2015

Obama’nın “Tahran’la ilişkilerde yeni istikamet” olarak tanımladığı soğuk el sıkışma, İsrail’e göre “tarihi hata”. Alman iş dünyası ellerini ovuştururken, S. Arabistan kara kara düşünüyor. Fransa “pazarınıza talibiz” derken, Pakistan’ın düşlerini boru hattı süslüyor.

Dünyanın 6 Gücü Viyana’da
Hatice Karahan, 14 Temmuz 2015

5 daimi BM üyesi ABD, İngiltere, Çin, Rusya ve Fransa ile Almanya’dan oluşan P5+1 adlı gücün İran’la yaptığı görüşmeler Viyana’da devam ediyor.

İran’ın Suriye’de Ne İşi Var?
Ufuk Ulutaş, 27 Nisan 2015

İran “Esed’e göstericilere şiddet uygulama dedik; sözümüzü dinlemedi” iç rahatlatmasından Suriye’de cephede şiddeti yöneten ve rejimi ayakta tutan sütunluğa geçiş yaptı.

İran Ziyareti ve Yeni Fırsatlar
Abdullah Yegin, 11 Nisan 2015

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bölgede akan kanın durdurulabilmesi için iki ülkenin arabuluculuk yapması gerektiğine dair vurgusu önümüzdeki döneme dair ipuçları içeren ve altı çizilmesi gereken cümlelerdir.

İran’la Hassas Dengeler
Hatice Karahan, 10 Nisan 2015

Özellikle 2004 yılında dönemin Başbakanı Erdoğan’ın İran ziyaretiyle yumuşayan ilişkiler, ticaret ve yatırım anlaşmalarına gözle görülür bir ivme kazandırdı.

Bölgesel işbirliğinde İran ve Türkiye
Erdal Tanas Karagöl, 09 Nisan 2015

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi’nin ikincisine katılmak için İran’a bir ziyarette bulundu.

İran’la Mutabakat Olumlu, Yol Çetin
Ufuk Ulutaş, 06 Nisan 2015

Bir mutabakata varıldı fakat yol hala çetin. ABD’de Cumhuriyetçiler açık muhalefetlerini ortaya koydular, hatta Ruhani’ye mektup yazıp “biz yönetime geçince anlaşmayı iptal ederiz” bile dediler.

Erdoğan’ın İran’la Derdi Ne?
Burhanettin Duran, 31 Mart 2015

Vekalet savaşlarının sürdüğü bölgede İran’ı dengeleme kavramı yerine İran’la mücadele kavramının oturtulması daha fazla çatışma demektir. Dini- mezhebi söylemle birleşen bu mücadele “gerçek İslam” adına daha fazla şiddet demek.

Körfez’in ‘İran Korkusu’
Gülşah Neslihan Akkaya, 15 Mart 2015

Pek çokları tarafından mezhep çatışmasına indirgenen ‘İran tehlikesi’ esasında Körfez ülkelerinin siyasi ve fiziki varlıklarını etkileyen bir güvenlik sorunu olarak değerlendirilmelidir.

İran’ın Şiici Siyasetini Dengelemek
Burhanettin Duran, 10 Mart 2015

İran’ın gücünden rahatsız olan çevrelere göre bölge Sünni IŞİD’den kurtulurken Şii IŞİD oluşturulması tehlikesi ile karşı karşıya. Şii milislerin terörizm bağlamında Batı başkentlerine tehdit oluşturmaması bu ihmalin ana açıklayıcı sebebi.

Netanyahu Washington’a Neden Gitti, Ne Elde Etti?
Kılıç Buğra Kanat, 08 Mart 2015

İran anlaşması sonrasında ABD’nin bölgede daha farklı bir jeopolitik denklem arayışı içine girmesi durumunda İsrail’le olan mevcut anlaşmazlık stratejik bir boyut kazanabilir.

Hizbullah-İran, İsrail’e Saldıracak mı?
Ufuk Ulutaş, 23 Ocak 2015

İsrail helikopterleri, %80’ini Suriyeli muhaliflerin kontrol ettiği Kuneytra bölgesine yönelik düzenlediği hava saldırısında Lübnan Hizbullah’ının ve İran Devrim Muhafızları’nın Suriye’deki kilit liderlerini öldürüyor.

Eğit-Donat ama Esed’le Savaşmasın
Ufuk Ulutaş, 19 Ocak 2015

Devrim hareketleri kaybetmediği zaman kazanır; rejimler ise kazanmadığı müddetçe kaybeder. Bu sebepten mevcut durumdan illa meşruiyet anlamında bir sonuç çıkaracaksak, bu İran, Rusya ve kendi var ettikleri radikalizme rağmen muhalefeti bertaraf edemeyen rejimin değil sahipsiz kalan muhalefetin lehine olur.

Etiketler: