Zeliha Eliaçık

Zeliha Eliaçık

Araştırmacı, Avrupa Araştırmaları, İstanbul
İlk orta ve lise eğitimini Türkiye’de tamamladıktan sonra Almanya’nın Ruhr Bochum Üniversitesinde Oryantalistik ve Siyaset Bilimi bölümlerinden ( çift ana dal) mezun olan Zeliha Eliaçık, "İsrail Devletinin Kuruluşundan Günümüze Yemen Yahudilerinin Sosyal ve Hukuki Statüleri" isimli saha çalışmasıyla aynı üniversitede yüksek lisansını tamamladı. Alman Akademik Değişim Servisi - DAAD bursuyla Suriye, Yemen ve Ürdün'de dört buçuk yıl süreyle alan çalışmalarında ve akademik görevlerde bulundu. Son olarak Alman-Ürdün Üniversitesinde öğretim görevlisi ve kültür işleri sorumlusu olarak çalıştı. SETA İstanbul Avrupa Araştırmaları Direktörlüğü’nde Araştırma Asistanı olarak göreve başlayan Eliaçık ağırlıklı olarak Şarkiyat( Oryantalistik), Müslüman ve Avrupa toplumlarında azınlıklar, Alevilik, Modern Toplumlarda Sekülerizm ve Din, Almanya’nın İslam siyaseti alanlarında çalışmalar yapmaktadır.

Direktörlük