Yusuf Emre Koç

Özel Kalem, Ankara
Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat bölümünde tamamlamıştır. Hacettepe Üniversitesi Uluslararası İlişkiler programında yüksek lisans çalışmalarına devam etmektedir. Halen, SETA Genel Koordinatörü Prof. Dr. Burhanettin Duran'ın Özel Kalemi olarak görev yapmaktadır.
  • 2016 Türkiye’nin enerji görünümü açısından enerji ticaretinde merkez ülke olma hedefine yönelik yeni projeler ve iş birlikleri ile geçen bir yıl olmuştur.
  • Analizde, dünyada varlık fonu uygulamasına örnek teşkil eden Norveç, Çin, Rusya ve BAE incelenecek, Türkiye Varlık Fonu’nun kuruluş süreci, temel özellikleri, kaynakları ve hedefleri değerlendirilecek.