Yusuf Emre Koç

Özel Kalem, Ankara
Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat bölümünde tamamlamıştır. Hacettepe Üniversitesi Uluslararası İlişkiler programında yüksek lisans çalışmalarına devam etmektedir. Uluslararası iktisat, ekonomi-politik, ekonomik büyüme ve kalkınma araştırma alanları arasında yer almaktadır. Halen, SETA Ankara'da Özel Kalem görevini yürütmektedir.
  • 2016 Türkiye’nin enerji görünümü açısından enerji ticaretinde merkez ülke olma hedefine yönelik yeni projeler ve iş birlikleri ile geçen bir yıl olmuştur.
  • Analizde, dünyada varlık fonu uygulamasına örnek teşkil eden Norveç, Çin, Rusya ve BAE incelenecek, Türkiye Varlık Fonu’nun kuruluş süreci, temel özellikleri, kaynakları ve hedefleri değerlendirilecek.