Tarek Baé

Araştırma Asistanı, Berlin
Freie Universität Berlin ve Leicester Üniversitesi’nde (İngiltere) Medya ve İletişim Fakültelerinde Lisans yapmıştır. 2018’e kadar Islamische Zeitung gazetesinde Editör olarak çalışan Baé, başlıca medya, Müslümanların medyadaki algısı, Almanya ve Avrupa’da azınlıklar ve Müslümanlar vb. alanlarda araştırma yapmaktadır. Almanca, Arapça ve İngilizce bilmektedir. Tarek Baé SETA Berlin’de Araştırma Asistanı olarak çalışmaktadır.
  • Geride bıraktığımız haftalarda Almanya’daki camilere hangi saldırılar gerçekleştirildi ve bu saldırıların geçmişteki saldırılarla benzerlikleri nelerdir? Müslümanlara ve mabetlerine yönelik saldırıların hukuki ve toplumsal sonuçları nelerdir? Alman siyaseti ve medyası saldırılara nasıl tepki verdi? Almanya’daki Müslümanlar ve Türkler saldırılara nasıl tepki verdiler? Cami dernekleri ve Alman polisi arasındaki ilişki hangi boyuttadır ve Almanya’daki Müslümanları gelecekte ne beklemektedir?
  • Alman medyasının tarihsel gelişimi nasıl şekillenmiştir? Alman medyası ve devleti arasındaki ilişkinin boyutları nelerdir? Önde gelen Alman medya kuruluşları hangi çıkar grupları lehine hareket etmektedir?
  • Geride bıraktığımız haftalarda Almanya’daki camilere hangi saldırılar gerçekleştirildi ve bu saldırıların geçmişteki saldırılarla benzerlikleri nelerdir? Müslümanlara ve mabetlerine yönelik saldırıların hukuki ve toplumsal sonuçları nelerdir? Alman siyaseti ve medyası saldırılara nasıl tepki verdi? Almanya’daki Müslümanlar ve Türkler saldırılara nasıl tepki verdiler? Cami dernekleri ve Alman polisi arasındaki ilişki hangi boyuttadır ve Almanya’daki Müslümanları gelecekte ne beklemektedir?