Serdar Gülener

Araştırmacı, Siyaset Araştırmaları, Ankara
Serdar Gülener, lisans ve yüksek lisans eğitimini Sakarya Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümünde tamamlamıştır. Doktorasını aynı Üniversitede “Anayasa Yargısı Parlamento İlişkileri Ekseninde Türk Anayasa Mahkemesinin Demokratik Meşruluk Sorunu” adlı teziyle 2010 yılında tamamlamıştır. 2012-2015 yılları arasında Anayasa Mahkemesinde Raportör/Hakim olarak görev yapan Gülener, halen Sakarya Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalışmakta olup aynı zamanda SETA-Ankara’da siyaset araştırmacısı olarak görev yapmaktadır.

Direktörlük

  • Dünyada örgütlü bir şekilde suça ve ihlale bulaşan kamu görevlilerinin devletten arındırılmasında kullanılan yöntemler nelerdir? Devletin FETÖ’den arındırılmasında bu yöntemlerden hangisi uygulanmakta ve nasıl bir politika izlenmektedir? Devletin FETÖ’den arındırılmasında bundan sonra atılacak adımlar neler olmalıdır?