Selin Yünter

Araştırma Asistanı, Eğitim ve Sosyal Politikalar, Ankara
Ortadoğu Teknik Üniversitesi Felsefe ve Sosyoloji bölümlerinden çift anadal yaparak şeref derecesi ile mezun olmuştur. ODTÜ Sosyal Politikalar’da yüksek lisans dersleri almıştır. Aynı üniversitenin Sosyoloji bölümünde yüksek lisans eğitimine devam etmektedir. Yaşlılık, çocuk işçiliği, yoksulluk, toplumsal eşitsizlikler ve sosyal politika alanlarında çalışmalarını sürdürmektedir. SETA Eğitim ve Sosyal Politikalar Direktörlüğü’nde araştırma asistanı olarak çalışmaktadır.

Direktörlük