Ramazan Yıldırım

Ru'ye Türkiyye Editörü
Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde lisans eğitimini bitirdikten sonra doktorasını Ankara Üniversitesi'nde tamamladı.Halen İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi olan Ramazan Yıldırım,SETA tarafından Arapça olarak yayınlanan Ru'ye Türkiyye Dergisi'nin editörlüğünü yapmaktadır. “Hilafet Tartışmaları” ve “Mu’tezile’nin Kelamî Polemikleri” isimli kitapları yayınlanan Ramazan Yıldırım,din-devlet ilişkileri, İslam-kelam ekolleri ve bu ekollerin görüşleri,çağdaş İslamî hareketler alanında araştırmalarını sürdürmektedir
  • Ru’ye Türkiye Editörü Ramazan Yıldırım, FETÖ’nün dini duyguları istismar ederek güçlenmesi ve bu duruma olanak sağlayan olaylar üzerine değerlendirmelerde bulundu.
  • Arap devrimlerinin fitilini ateşleyen yaseminler ülkesi Tunus, geride bıraktığı üç yılın sonunda bugün geldiği konum itibariyle de umut aşılamaktadır. Arap ülkeleri içinde geniş katılımlı bir demokrasi tecrübesini yaşama arzusunu ortaya koyan ilk ülke olma özelliğini taşıması bu umudu haklı çıkarmaktadır.
  • Analizde, 25 Ocak devrimiyle birlikte Mısır'da siyasi hayata atılan Selefîlerin devrim öncesi yapıları, fikirleri ve devrim sonrası kurdukları partiler ile siyasi tutum ve görüşleri üzerinde duruluyor.
  • Müslüman Kardeşler Cemaati, ilk kez darbeye karşı sivil direnişi başlatıp sürdürerek, başta Mısır olmak üzere tüm İslam dünyası adına, yeni bir sınav vermekte ve yeni Mısır'ın geleceğini inşa etmektedir.
  • Bu darbe; yargı, polis, medya ve sermaye çevrelerinin planladıkları ve bir araya gelmesi mümkün olmayan muhalefet güçlerini harekete geçirerek ordunun önüne koydukları sürecin hitama erdirilmesi faaliyetidir.
  • Analizde, 25 Ocak devrimiyle birlikte Mısır'da siyasi hayata atılan Selefîlerin devrim öncesi yapıları, fikirleri ve devrim sonrası kurdukları partiler ile siyasi tutum ve görüşleri üzerinde duruluyor.
  • Arap devrimlerinin fitilini ateşleyen yaseminler ülkesi Tunus, geride bıraktığı üç yılın sonunda bugün geldiği konum itibariyle de umut aşılamaktadır. Arap ülkeleri içinde geniş katılımlı bir demokrasi tecrübesini yaşama arzusunu ortaya koyan ilk ülke olma özelliğini taşıması bu umudu haklı çıkarmaktadır.
  • Müslüman Kardeşler Cemaati, ilk kez darbeye karşı sivil direnişi başlatıp sürdürerek, başta Mısır olmak üzere tüm İslam dünyası adına, yeni bir sınav vermekte ve yeni Mısır'ın geleceğini inşa etmektedir.
  • Bu darbe; yargı, polis, medya ve sermaye çevrelerinin planladıkları ve bir araya gelmesi mümkün olmayan muhalefet güçlerini harekete geçirerek ordunun önüne koydukları sürecin hitama erdirilmesi faaliyetidir.
  • Mısır halkının nehri geçmek için hazırlandığı bu dönemde bazı odaklar, Tahrir Meydanında elde edilen nisbî kazanımlarını Nil’in sularına atmak istiyor.