Ramazan Yıldırım

Ramazan Yıldırım Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde lisans, Ankara Üniversitesi’nde doktora eğitimlerini tamamladı. İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi olan Yıldırım aynı zamanda Ru’ye Türkiyye dergisinin editörlüğünü yapmaktadır. Hilafet Tartışmaları ve Mutezile’nin Kelami Polemikleri isimli kitapların yazarı olan Yıldırım din-devlet ilişkileri, İslam-kelam ekolleri ve bu ekollerin görüşleri, çağdaş İslami hareketler gibi alanlarda araştırmalarını sürdürmektedir.