Ömer Özkızılcık

Ömer Özkızılcık

Araştırma Asistanı, Güvenlik Araştırmaları, Ankara
Ömer Özkizilcik SETA Vakfı'nda Güvenlik Departmanı'nda çalışmaktadır. Ağustos 2017 ile Eylül 2018 arasında Ankara'daki Ortadoğu Vakfı'nda çalışmıştır. 2016 yılından itibaren Suriye Gündemi'nin baş editörlüğünü yapmaktadır. Ömer Özkizilcik'in ana uzmanlık alanı genel manada Suriye krizidir. Özel olarak devlet dışı yerel aktörleri arasındaki dinamiklere odaklanmaktadır.

Direktörlük