Nedim Emin

İstanbul Üniversitesi Tarih bölümünde lisans eğitimini tamamladıktan sonra aynı üniversitede 2013 yılında yüksek lisansını yapmıştır. Sakarya Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünde doktora eğitimine devam etmektedir. Balkan tarihi ve siyasetiyle yakından ilgilenmekle beraber bölge siyaseti ile ilgili farklı konularda yazılar yazmaktadır. Çalıştığı bölge ile alakalı saha araştırması da içeren birçok araştırma projesinde yer almaktadır. Bazı Balkan dillerinin yanı sıra İngilizce ve Osmanlıca bilmektedir.