Mustafa Erdem

Mustafa Erdem

Gazi Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak çalışma hayatına devam etmektedir. Gazi Üniversitesi’ndeki lisans ve yüksek lisans eğitimini tamamladıktan sonra Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nde sosyal politika alanında başladığı doktora eğitimi halen devam etmektedir. Uluslararası enerji politikaları, iklim değişikliği, karbonsuzlaştırma politikaları ve sosyal konut uygulamaları konularında çalışmalar yürütmektedir. Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) bünyesinde aylık periyotta yayımlanan Kriter dergisinde yazıları yayımlanmaktadır.
  • Bu rapor ilk olarak sosyal politika kavramı üzerinden sosyal konut uygulamalarının tarihsel gelişimini mercek altına alarak dünyada ve Türkiye’deki güncel sosyal konut uygulamalarını irdelemekte, sonrasında Türkiye’nin uluslararası arenada sergilediği sosyal konut diplomasisini “yumuşak güç” kavramından ziyade “gönül diplomasisi” bakış açısıyla analiz etmektedir.
  • Bu rapor ilk olarak sosyal politika kavramı üzerinden sosyal konut uygulamalarının tarihsel gelişimini mercek altına alarak dünyada ve Türkiye’deki güncel sosyal konut uygulamalarını irdelemekte, sonrasında Türkiye’nin uluslararası arenada sergilediği sosyal konut diplomasisini “yumuşak güç” kavramından ziyade “gönül diplomasisi” bakış açısıyla analiz etmektedir.