Muharrem Kılıç

Muharrem Kılıç

Hukuk öğrenimini Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde tamamlamış olan Kılıç 2006’da doçentlik ve 2011’de de profesörlük kadrosuna atanmıştır. Kılıç Yükseköğretim Kurulu başkan danışmanlığı, ÖSYM başkan danışmanlığı, Mesleki Yeterlilik Kurumu Adalet ve Güvenlik Sektör Komitesi temsilciliği, hukuk fakültesi dekanlığı, kamu hukuku bölüm başkanlığı, hukuk felsefesi ve sosyolojisi anabilim dalı başkanlığı gibi birden çok akademik ve idari görevde bulunmuştur. Hukuk felsefesi ve sosyolojisi, karşılaştırmalı hukuk kuramı, hukuk metodolojisi ve insan hakları hukuku konuları akademik ilgi alanlarını oluşturmaktadır. Akademik ilgisi doğrultusunda çok sayıda kitap, makale ve çevirilerden oluşan bilimsel yayınlar ile ulusal ve uluslararası kongrelerde sunulmuş bildirileri bulunmaktadır. Türkiye gazetesinde üç yıl süreyle köşe yazarlığı yapan Kılıç’ın birden çok ulusal yayın organında (gazete, dergi ve televizyonlarda) aktüel hukuk-politik yorumları yer almıştır. Halen Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Anabilim Dalı’nda profesör öğretim üyesi ve anabilim dalı başkanı olarak görev yapmaktadır.