Metin Erol

Araştırma Asistanı, Toplum ve Medya Araştırmaları, İstanbul
2015 yılında Gediz Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nden birincilikle ve en üstün başarı (summa cum laude) ile mezun oldu. Aynı yıl Gediz Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde Yan Dal Programını tamamladı. Marmara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim dalı Kamu Politikası programında, “Türk Siyasetinde Kültürel Hegemonya Mücadelesi: Tek Parti ve AK Parti Dönemlerinin Karşılaştırmalı Analizi” başlıklı teziyle yüksek lisansını tamamladı. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde doktora eğitimine devam etmektedir. Nisan 2016’da SETA İstanbul Toplum ve Medya Araştırmaları Direktörlüğü’nde Araştırma Asistanı olarak göreve başlayan Erol’un akademik ilgi alanları arasında medya-siyaset ilişkileri, Türk siyasal hayatı, kültürel hegemonya, kültür politikaları ve kantitatif araştırma metotları yer almaktadır.

Direktörlük

  • Dünya üzerinde ciddi bir hegemonyaya sahip olan Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram gibi Amerika menşeili sosyal ağlar, özel hayatın gizliliğinin ihlali, kişisel verilerin yedeklenmesi ve paylaşım içerikleri üzerinden kişisel ve ulusal güvenlik konusunda birçok soru işareti barındırıyor.
  • 16 Nisan referandumuyla değişen hükümet sisteminin tabii sonucu olarak Türk siyasetinde yaşanan dönüşüm ile 24 Haziran'da ittifakların kurulduğu ilk cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimi gerçekleştirildi.
  • Türkiye hızla seçim maratonuna girdi. Planladıkları siyasal iletişim stratejisi etrafında önce Cumhurbaşkanı adayları tek tek manifestolarını açıkladılar, ardından partiler seçim müziklerini, sloganlarını, afişlerini ve beyannamelerini hazırladılar.
  • Resim Yok
    Bugün Gezi Parkı Şiddet Eylemleri’nin üzerinden üç yıl geçti. Üç yıl önce “gezi” romantizmi ve medya güzellemesi yapan medya aktörleri henüz günah çıkarmaya başlamadılar. Ancak yakındır. Bugün nasıl 28 Şubat Süreci’nde generallere verdikleri afilli selamları unutup demokrasi havarisi kesildilerse, hatta post-modern darbeye göndermeyle “dost-modern” darbeden bahsediyorlarsa, çok değil 10. yılında “Gezi”den de vazgeçeler.
  • Afrin zaferi Batı basınına niceliksel olarak nasıl yansıdı? Afrin zaferiyle ilgili Batı basınında öne çıkan temalar nelerdir? Batı basınının Afrin algısı nasıl değişti?
  • Zeytin Dalı Harekatı Türk ve Batı basınına niceliksel olarak nasıl yansımıştır? Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili Batı basınına hangi olumlu ve olumsuz temalar hakimdir? Batı basını Zeytin Dalı Harekatı’yla ilgili nasıl bir algı oluşturmak istiyor?