Merve Dilek Dağdelen

Araştırma Asistanı, Strateji Araştırmaları, İstanbul
Merve Dilek Dağdelen Milli Savunma Üniversitesi Uluslararası İlişkiler doktora programında lisansüstü öğrencisidir. Lisans derecesini Yıldız Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden, yüksek lisans derecesini ise Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler programından almıştır. SETA Vakfı Strateji Araştırmaları Direktörlüğü’nde araştırma asistanı olarak görev almaktadır. Araştırma ilgi alanları arasında ulusal güvenlik stratejileri, güvenlik çalışmaları ve stratejik çalışmalar bulunmaktadır.

Direktörlük