Mehmet Babacan

2003 yılında lisans (Marmara Üniversitesi), 2007’de yüksek lisans (Clemson University) ve 2011’de doktora (Marmara Üniversitesi) derecelerini iktisat üzerine almıştır. Doktora tezinde çalışmış olduğu kurumlar, yönetişim ve uluslararası ticaret ilişkisine ilave olarak büyüme ve kalkınma, ti¬caret politikaları alanlarında yoğunlaşmaktadır. Ocak 2014’ten bu yana İstanbul Ticaret Üniversitesi bünyesindeki İslam Ekonomisi ve Ekonomik Sistemler Uygulama ve Araştırma Merkez müdürlüğü görevini yürütmektedir. Mart 2014’ten itibaren ise SETA İstanbul’da Ekonomi Bölümü’nde araştırmacı statüsü ile bulunmaktadır.