Kılıç Buğra Kanat

Washington DC Araştırma Direktörü
SETA-Washington D.C. Araştırma Direktörü Kılıç Buğra Kanat ,Penn State Üniversitesi Erie Kampüs’ünde Siyaset Bilimi Doçenti’dir. Doktorasını Syracuse Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü’nde tamamlayan Dr. Kanat aynı üniversiteden yüksek lisansını ve Marquette Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden ikinci yüksek lisansını almıştır. 2015 yılında Penn State Üniversitesi Erie Kampüsü’nde Üstün Araştırma Ödülü’ne ve Öğretim Üyeleri Konseyi Araştırma Ödülü’ne lâyık görülen Kanat, daha önce Dış Politika Girişimi Geleceğin Liderleri Programı’na katılmıştır. Dr. Kanat’ın makaleleri Foreign Policy, Insight Turkey, The Diplomat, Middle East Policy, Arab Studies Quarterly, Mediterranean Quarterly, Journal of South Asian and Middle Eastern Studies, Journal of Balkan and Near Eastern Studies ile Journal of Muslim Minority Affairs dergilerinde yayımlanmıştır. Hâlen Daily Sabah’ta köşe yazarı olan Dr. Kanat,aynı zamanda History, Politics and Foreign Policy in Turkey, Change and Adaptation in Turkish Foreign Policy ve Politics and Foreign Policy in Turkey: Historical and Contemporary Perspectives’in yazı işleri müdür yardımcılığını yürütmektedir.
  • Bu kitapta Trump’ın seçimi kazanmasından hemen sonra başlayan süreci, bir yıllık dönemde izlediği iç ve dış politikaları ve geçiş dönemi ile birlikte kendi A takımını oluşturma sürecinde yaşadığı iniş çıkışları sunduk.