Hacı Mehmet Boyraz

Hacı Mehmet Boyraz

Araştırma Asistanı, Avrupa Araştırmaları, İstanbul
2016 Haziran ayında Kâtip Çelebi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler (ana dal) ve Siyaset Bilimi & Kamu Yönetimi (çift ana dal) bölümlerinden birincilikle ve en üstün başarı (summa cum laude) ile mezun olan Hacı Mehmet BOYRAZ, şu anda Türk-Alman Üniversitesi “Avrupa ve Uluslararası İlişkiler” programında Yüksek Lisans öğrencisidir. Temmuz 2016’da SETA İstanbul Avrupa Araştırmaları Direktörlüğü’nde Araştırma Asistanı olarak göreve başlayan Boyraz’ın akademik ilgi alanları arasında Türk Dış Politikası, Avrupa siyaseti ve dış politikada yumuşak güç kullanımı yer almaktadır.

Direktörlük