Gloria Shkurti Özdemir

Araştırmacı, Enerji Araştırmaları, İstanbul
Gloria Shkurti Özdemir, lisans öğrenimini Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde Arnavutluk’ta tamamlamıştır. Shkurti Özdemir, yüksek lisans derecesini ise Sakarya Üniversitesi’nde Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde “A Lethal Weapon that Became the Cure-all for Terrorism: Discursive Construction of the U.S. Dronified Warfare” başlıklı teziyle almıştır. Hali hazırda Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde doktorasına devam eden Shkurti Özdemir, “Yapay Zekanın Askeri Alanda Uygulamaları ABD-Çin Rekabeti” başlıklı tez çalışmasını sürdürmektedir. Çalışma alanları arasında Amerikan dış politikası, SiHA’lar ve yapay zeka bulunmaktadır. Shkurti Özdemir, SETA Enerji Araştırmaları Direktörlüğü’nde araştırmacı olarak çalışmakta, aynı zamanda SETA tarafından yayımlanan Insight Turkey dergisinde editör asistanı olarak görev yapmaktadır.

Direktörlük

  • Bu raporda koronavirüs salgını nedeniyle yaşanan ekonomik krizin dünya enerji piyasasına etkileri incelenmektedir. Bu çerçevede kriz nedeniyle enerji talep, arz ve fiyatlarında yaşanan gelişmelerin enerji ihracatçısı ve ithalatçısı ülkelere ekonomik etkileri ele alınmaktadır. Bu kapsamda gerek yılın başından günümüze kadar yaşanan gelişmeler gerekse ilgili uluslararası kuruluşların yıl sonu için öngörüleri analiz edilmektedir. Ayrıca raporun son bölümünde krizin Türkiye’ye etkileri ve Ankara’nın bu etkileri azaltmak için izlediği politikalar irdelenmektedir.